Kakšna znanja potrebujejo zaposleni za uspeh v četrti industrijski revoluciji?

Najprej pojasnimo, kaj je četrta industrijska revolucija. In kaj so bile prve tri? Kdaj so se zgodile?

Prva industrijska revolucija, 1760 – 1830

Prva revolucija se je zgodila, ko sta vodna in parna energija omogočili uvedbo mehanizacije namesto ročnega dela. Odpravila je najbolj težaška opravila v proizvodnji. Največje inovacije v tistem času so bile v tekstilni industriji, parni energiji in pri proizvodnih strojih. Pogoji bivanja so se začeli izboljševati, družbe so se začele hitreje razvijati.

Druga industrijska revolucija, 1870 – 1914

Druga revolucija ali tehnološka revolucija je uvedla masovno proizvodnjo, pomemben izum je bila elektrika. Pojavile so se železnice, telegraf, plinska in električna omrežja. Širitev železniških omrežij je povzročila mobilnost ljudi in idej, kar je pomenilo prvi pojav globalizacije. V proizvodnji so se pojavili električno gnani stroji – vsesplošna elektrifikacija.

Tretja industrijska revolucija, 1950 – še traja

Tretja revolucija ali digitalna revolucija pomeni prehod iz analogne in mehanske tehnologije k digitalni tehnologiji. Ključna zanjo je masovna proizvodnja in široka razprostranjenost digitalnih naprav, najbolj pogosto so to računalniki, prenosni telefoni in internet.

Četrta industrijska revolucija, DANES

Glede na mnenje World Economic Foruma je kar nekaj razlogov, zakaj trenutni dogodki niso samo nadaljevanje tretje revolucije in zakaj gre za nov ločen fenomen: četrta revolucija ali Industrija 4.0:

  1. Hitrost – tako hitro, kot se spremembe dogajajo danes, se niso še nikoli v človeški zgodovini. Če se bile prejšnje revolucije linearne, današnje potekajo eksponentno.
  2. Obseg – spremembe se danes dogajajo v skoraj vseh panogah, v vseh državah po vsem svetu.
  3. Vpliv – globina in pomembnost sprememb povzroča spremembe celotnih sistemov, upravljanja in nadzora.

Še pred letom 2020 nam bo četrta industrijska revolucija prinesla napredne robote, avtonomen transport, umetno inteligenco, napredne materiale, napredno biotehnologijo in še mnogo drugega.

Vpliv Industrije 4.0 na zaposlene

Jasno je, da bodo imele spremembe velik vpliv na vso delavno silo, na vse zaposlene. V poročilu The Future of Jobs je Svetovni ekonomski forum letos opozoril, da se mora delovna sila na spremembe pripraviti, sicer bo postala nepotrebna. Kaj pa predlagajo?

Vedno bolj zaželena sposobnost zaposlenih je sposobnost reševanja kompleksnih problemov. Svet postaja vedno bolj zapleten, enostavne probleme bodo reševali računalniki sami. Tudi kreativnost postaja vedno bolj zaželena lastnost.

Pri pregledu spodnje tabele mi je padlo v oči še to, da nekaterim spretnostim pada pomembnost. Koordiniranje, pogajanja in kontrola kakovosti bodo manj pomembne lastnosti zaposlenih.

Dodatno WEF predvideva še to, da se bodo spremembe dotaknile prav vseh zaposlenih, od vodstev, preko srednjega managementa do delavcev v proizvodnji in skladiščih.

Vsi se moramo pripraviti na bistveno drugačno prihodnost.

Članek v Financah, 15.2.2015:

Prihajajo roboti in hočejo vaše službe Finance 2016 02 15

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/