Kako zmagati v prenovljeni in digitalizirani oskrbni verigi (digitally disrupted supply chain)?

Oskrbne verige se temeljito spreminjajo! Digitalizacija pljuska po vseh akterjih oskrbne verige, poslovni modeli so jasni, vse mora potekati avtomatsko, vse mora biti vidno!

Podjetja (proizvajalci, logisti, distributerji, prevozniki, trgovci) se morajo prilagoditi novim pogojem ali pa bodo imela težave, ki jih bo zelo težko odpraviti. Začeti je potrebno z vizijo: kaj in kako hočemo delati v bodoče. Predvideti je potrebno trende in svoje investicije nastaviti tako, da bomo zgradili procese in orodja za prihodnost.

Pogosto to pomeni, da je potrebno na novo postaviti celotno oskrbno verigo, tako do dobaviteljev kot do kupcev. Tradicionalna oskrbna veriga, ki se je fokusirala na postopne spremembe, ni sprejemala tveganj in je bil usmerjena v zmanjševanje stroškov, v bodoče ne bo več delovala.

Vodjem oskrbne verige svetujemo razmišljanja v treh področjih:

Izkušnja (customer experience)

Vstopili smo v “customer experience” obdobje. Posameznik se odloča na podlagi lastne izkušnje in izbere tistega ponudnika ali tisti artikel, s katerim pričakuje najboljšo izkušnjo. To ne pomeni vedno najnižje cene! Najcenejše ponudbe pogosto celo odvrnejo od nakupa. Uporabnika je potrebno razumeti vnaprej – še preden mu ponudimo storitev in še preden ima uporabnik sploh nek problem. Stranke so osredotočene na rešitev lastnega problema in to takoj zdaj in tukaj. Enako je pri oskrbni verigi.

Ekosistem

Poslovni ekosistemi se gradijo že od nekdaj. Najboljši primer so avtomobili, kjer je v enem končnem izdelku ogromno sestavnih delov, od gumarskih, kovinskih, lesenih, elektronskih do telekomunikacijskih izdelkov. Vsa podjetja pri razvoju avtomobila sodelujejo in se prilagajajo ena drugemu. Na koncu pri dostavi avtomobila sodeluje mnogo logističnih podjetij, servisirajo ga pogodbeni servisi itd. V zadnjih časih pa se za še boljšo in hitrejšo povezavo med člani ekosistema uvaja še digitalna komunikacija za izmenjavo sprotnih poslovnih podatkov – navadno preko API vmesnikov in EDI ponudnikov. Dober ekosistem pomeni, da se vsak član osredotoči na aktivnosti, ki jih najbolje obvlada, končni rezultat pa je vsota vsem posameznih naporov. Poskrbeti pa je seveda potrebno, da so vse aktivnosti usmerjene v isti skupni cilj – in to mora narediti vodja oskrbne verige.

Digitalne tehnologije

Brez digitalnih tehnologij moderna oskrbna veriga na more obstajati. Podjetja in oskrbne verige bodo v prihodnje uporabljale vedno več umetne inteligence, velika podatkovna skladišča, delitveno ekonomijo, drone, 3D tiskalnike, plačevanje glede na uporabo, blockchaine itd. Vse te nove tehnologije bodo katalizator novih sprememb in jih morajo vodje oskrbnih verig pozorno spremljati in odločno uvajati v svoje poslovanje. Umetna inteligenca v povezavi s senzorji in velikimi podatkovnimi skladišči obeta, da bo lahko prevzela samo.adaptivno oskrbno verigo, ki se bo sama prilagajala okolju in poskrbela za popolno in učinkovito delovanje.

Oskrbne verige in logistika bo ena od prvih področij, ki bo začela uporabljati nove tehnologije. Začelo se bo v prometu, se iz osebnih vozil zelo kmalu preneslo na tovorni promet in preko senzorjev in interneta stvari preraslo v resnično moderen in učinkovit sistem oskrbe, ki bo predvidel dogodke in napovedal potrebe potrošnikov in dinamično prekonfiguriral vse aktivnosti oskrbe.

Kako se tega lotevamo na Špici: http://www.spica.si/resitve

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/