Kako obvladovati oskrbo proizvodnje vse manjših serij

Pred kratkim sem se oglasil v proizvodnem podjetju, kjer se ukvarjajo z izdelavo kompleksnih produktov za fizično osebo kot končnega uporabnika. Proizvodnja, ki je bila nekoč velikoserijska, se je zaradi večje konkurenčnosti preoblikovala v maloserijsko do individualno sestavljanje produktov, še vedno na proizvonih linijah, ki delajo v taktu. Oskrba delovnih mest je zahtevna, saj je zaradi malih količin istih (podobnih) izdelkov in omejenega prostora na delovnih mestih, potrebno oskrbovati vsako delovno mesto ob pravem času s pravo količino vgradnih delov. In teh vgradnih delov je čedalje več, so si med seboj podobni vendar različni. Tudi oni so eni izmed mnogih, ki doživljajo spremembe tržišča v smeri, da želijo imeti stranke produkt takorekoč po meri.

Ta sprememba vpliva na procese v skaldišču za oskrbo proizvodnje:

  • večje število komisioniranj zato, da zaloga ne ostaja na delovnih mestih v proizvodnji,
  • časovno natančno dobavo, posledično hitro komisioniranje in priprava blaga za proizvodnjo,
  • minimaliziranje napak (zamenjava artiklov, prave količine, …),
  • ustrezne spremembe pri oskrbi s strani dobaviteljev – več artiklov, manjše količine posameznega artikla na zalogi, uravnoteženje zalog s proizvodnjo.

Podjetje je sprva poskušalo gornje izzive reševati z dosedanjimi procesi, a to je prinašalo prevelike dobavne roke ali celo netočne dobave ter zaradi prostorsko neoptimalne rabe, težave s prostorom v skladišču.

Voice

V podjetju so sami prišli do želje po napredku in želijo preveriti uporabnost glasovnega komisioniranja (Voice picking). S POC (Proof of Concept) lahko preverimo ali in na kakšen način dosežemo cilje, s katerimi lahko bistveno izboljšajo oskrbo proizvodnje (povečanje produktivnosti ob istih resursih, zmanjšanje % napak). Glede na obstoječ način dela, verjamem, da so možne bistvene izboljšave. Hkrati pa tudi priložnost za prenovo logističnih procesov.

Oglejte si tudi posnetek primera uporabe Voice sistema.

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.