IT v logistiki in proizvodnji

Pred kratkim sem bil priča še enem logističnem dogodku. Prisoten sem bil na 5. konferenci KEEP IT SIMPLE 2018, ki je potekala v okviru SLZ (Slovensko Logistično Združenje) na Celjskem sejmu.  Prisotnih je bilo okoli 150 udeležencev, ki so lahko slišali različne vsebine in poglede na digitalizacijo logističnih procesov v prihodnosti.

Na kratko povzemam nekaj tematik.

Podjetje MIT je predstavil svoj ERP kot orodje učinkovitega organiziranja proizvodnje in vodenja projektov. Sledili so spletni servisi – API (vmesni aplikacijski sloji) podjetja NEOLAB kot povezovalnega člena med različnimi dobavitelji in ERP sistemi. Izpostavljen je bil projekt Finšpektor, ki je bil izdelan za potrebe KPK. Pomembnost medsebojne komunkacije vseh deležnikov v oskrbovalni verigi je izpostavil EVERTEC z GTN platformo Blujay. Okrogla miza je postregla z diskusijo o uvedbi specialnih rešitev na primerih Carglass in Judež transport. O tem, da je LEAN preskrbovalna veriga način dela za najboljše v razredu izvajanja preskrbovalne verige, s ciljem stalnega izboljševanja in učinkovitosti dobavne verige je dinamično opisal predstavnik podjetja Infotrans.

 Aleš Habič (Špica) in Igor Hočevar (ZZi) pa sta na praktičnem primeru pokazala kako povezati partnerje v oskrbni verigi. Predstavila sta digitalno logistično platformo LogChain kot učinkovito rešitev upravljanja z dostavami pošiljk. Več informacij o rešitvi #logchain si lahko prebete na spletni strani www.log-chain.eu.

 Kot zaključek bi dodal le to, da rdeča nit digitalizacije logističnih procesov je vsekakor v povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov v logistični osrbovalni verigi. Sledljivost, informiranost in učinkovitost pa so trije ključni gradniki uspešne integracije iz analogne v digitalno logistično “sfero”.

SHARE
Dragan Milutinović je na Špici zaposlen kot vodja prodajnih projektov. Odgovoren je za področje digitalizacije Workforce management. Dragan je po izobrazbi magister poslovnih ved. Rad spoznava nove stvari, se uči in je navdušen športnik zaradi česar svoj prosti čas namenja različnim športnim aktivnostim.