Elektronske cenovke za agilno spreminjanje cen

En pomembnejših dejavnikov pri odločitvi kupca za nakup je cena. Učinkovito upravljanje s cenami je tako za trgovce velikega pomena za izboljšanje prodaje in povečanje dobička. Izredno pomembno je, da so cene konkurenčne na trgu in v skladu s politiko podjetja, kar pomeni, da se morajo frekventno prilagajati in slediti ponudbi. Vse to se prenese na zaposlene, ki del svojega delovnika namenijo tiskanju in urejanju asortimana cenovk. Kljub vloženemu trudu in porabljenem času pride nemalokrat do nepredvidljivih napak, ki povzročajo nevšečnosti. Cenovke lahko odpadejo, se izgubijo ali pa je sprememba cene spregledana in se zato kupci pritožijo na končni račun.

Agilno spreminjanje cen v realnem času

Te pomanjkljivosti lahko odpravimo s sodobno rešitvijo na področju upravljanja cen. To so elektronske cenovke, ki so preko omrežja aktivno povezane na osrednji sistem in zagotavljajo ključno konkurenčno prednost: trgovcem dajo možnost spreminjanja cenovnih strategij v realnem času na podlagi spreminjanja trga. Omogočajo veliko večjo fleksibilnost pri spreminjanju cen ter agilno implementacijo časovno ključno določenih kampanj.

Nižji stroški menjavanja cenovk

Optimizacija cen prinaša avtomatično posodabljanje, ki se brez dodatnega dela osebja izvrši v nekaj sekundah, s čimer odpravimo zamudno ročno menjavanje cenovk ter njihovo tiskanje. Ker lahko zaposleni čas za zamenjavo cen namenijo drugim aktivnostim, se lahko v večji posvetijo izboljšanju nakupne izkušnje kupca.

Izboljšanje nakupne izkušnje kupca ter ugleda znamke

Z uporabo elektronskih cenovk se hkrati se močno zmanjšajo napake pri razlikah med poličnimi in blagajniškimi cenami, saj je med obojimi 100% korelacija. Manj napak pomeni manj nevšečnosti in manj nezadovoljnih strank. Zaupanje strank se poveča z zagotovljeno enakimi cenami preko različnih nakupnih kanalov in lokacij, gradita pa se tudi integriteta in ugled blagovne znamke.

e-cenovke3K slednjemu prav tako prispeva uporaba modernih tehnologij, ki je v koraku s časom. Z elektronskimi cenovkami pridobimo nov marketinški kanal, preko katerega lahko nakupno izkušnjo izbljšamo s personaliziranimi ponudbami in bogatimi informacijami o produktu direktno na polici, kateri lahko dodamo QR kodo ali NFC.

V jesenskem času bodo potekale predstavitve rešitev na področju eCenovk s partnerjem Displaydata. V kolikor ste zainteresirani, lahko rezervirate termin. Z veseljem vam odgovorim na dodatna vprašanja o uvedbi elektronskih cenovk in optimizaciji upravljanja s cenami.

SHARE
Karel Stanovnik is responsible for the time and attendance solutions at Spica. In his work, he combines expertise and business benefits for companies. He is passionate about optimizing business processes and their effectiveness. Karel is recognized for his excellent customer service, a constant search for improvements and a sharp sense of putting breakthrough technologies into the everyday business of companies.