Dobro organizirano skladišče kot vir ugleda in rasti podjetja

Prijatelj je že dolga leta vodja skladišča. Čeprav oba veva, s čim se drugi poklicno ukvarja, se skoraj nikoli ne pogovarjava o službenih zadevah. Služba ni družba, pravijo. Pred kratkim pa je debata vseeno nanesla na to, koliko časa po nepotrebnem zapravimo zaradi slabo organiziranih procesov dela. Potarnal je, da v njihovem skladišču nimajo optimalno urejenega procesa komisioniranja, da veliko artiklov iščejo in da se jim pogosto zgodi, da kakšni izdelki obležijo v skladišču, drugih pa kar naprej zmanjkuje. Podatke še vedno vnašajo ročno, čeprav vedo, da bi šlo z RFID značkami ali črtnimi kodami veliko hitreje. Zaslutil sem klic na pomoč.

Na podlagi najinega pogovora je nastal ta zapis ‑ zbirka nasvetov za optimalno upravljanje sodobnega skladišča.

Uvajanje rešitev za upravljanje digitaliziranih skladišč

V skladišču zagotovite dovolj prostora

Skladišče, v katerem se lahko delavci in delovni stroji normalno gibljejo, je osnova za učinkovito komisioniranje. Če ugotovite, da v vašem skladišču primanjkuje prostora in viličarji ne morejo več neovirano nalagati izdelkov oz. palet, razmislite o širjenju skladišča v višino – postavitvi regalov. Dobro označeni regalni sistemi omogočajo hitrejše in bolj pregledno nabiranje izdelkov kot horizontalna razporeditev. Poleg tega prihranite tudi na površini in lahko skladišče zgradite na manjšem zemljišču.

Uporabite trike za hitrejše nabiranje izdelkov

Osnova so pravilno označeni regali in regalna mesta. – idealno je, če je na enem regalnem mestu en izdelek (ena koda SKU) z enim rokom trajanja, saržo. Če je prostorska stiska res velika, sicer lahko skladiščite dva različna izdelka v enem zabojniku, a v tem primeru pregradite zabojnik.

Blago, ki je največkrat v obtoku, naj bo čim bližje ploščadi za natovarjanje. Prav tako je priporočljivo, da so najbolj prodajani izdelki skladiščeni na več lokacijah, najbolje na začetku vsake vrste. Podobne izdelke shranjujte na različnih lokacijah in s tem zmanjšajte možnost za napake pri komisioniranju.

Zagotovite pravilno planiranje

Na podlagi dobrih praks priporočamo, da zaloga predstavlja 1,5-kratnik povprečnega števila naročil. Tako boste dosegli optimalne stroške skladiščenja. Prevelika zaloga pomeni višje stroške skladiščenja zaradi daljšega časa na polici in morebiti celo stroške uničenja, če se izdelek pokvari, se mu spremeni embalaža ali se umakne iz prodaje. Premajhna zaloga pa seveda pomeni izpad dohodka, ker strankam ne moremo zagotoviti dobave.

Pravilno planiranje zahteva tudi dobre odnose z dobavitelji, saj boste tako lažje naročali manjše količine ali povečali količine samo za določeno obdobje. Prevelika zaloga surovin je v proizvodnih podjetjih veliko finančno breme, zato nabava vedno stremi k optimalnemu naročanju.

Prvi na polico, prvi ven

Držite se pravila, da gredo iz skladišča najprej tisti izdelki, ki so prvi prišli na polico. V ta namen poskrbite za to, da bodo spredaj vedno starejši izdelki. Iste novejše izdelke lahko uskaldiščite na druga mesta in s tem zmanjšate možnost napak pri komisioniranju, če vam prostor to omogoča. To ne velja le za izdelke, ki imajo omejen rok uporabe. Tudi pri ostalih izdelkih se lahko zgodi, da jih ne boste mogli prodati, saj se lahko embalaža poškoduje ali se zamenja njena oblika, lahko pa se izdelek celo umakne iz prodaje.

Redno dobavljanje starejših izdelkov lahko dosežete tudi z občasnim delnim izvajanjem inventure. Ni treba, da inventura poteka enkrat letno. Lahko jo opravite kvartalno, mesečno, tedensko ali celo vsak dan glede na razpoložljiv čas ekipe in potrebe. Opravite jo lahko po artiklu, po regalnih mestih, po delu skladišča, sproti, ne da s tem ustavite delo skladišča. Tako bodo podatki o zalogah in serijah posodobljeni tudi med letom, izognili se boste morebitnemu uničevanju izdelkov, glavna inventura pa pogosto ne bo več potrebna.

Kontrolo kakovosti postavite na prvo mesto

Kontrola kakovosti skladiščnega poslovanja vključuje sledenje zaloge in sledenje izdelkov oz. posameznih serij. Sledljivost mora biti zagotovljena od vstopa izdelka v skladišče do odpreme naročila. Pomanjkljiva kontrola nad zalogami dviguje stroške in vodi v zamude pri dostavi.

Kontrolo kakovosti lahko nadgradite z obveščanjem kupcev o dostavi izdelkov v realnem času ter s pridobivanjem povratnih informacij o zadovoljstvu z naročilom

Poskrbite za varnost v skladišču

Neurejene varnostne razmere v skladiščih izpostavljajo zaposlene nevarnostim, podjetje pa finančnim tveganjem. Vsaka delovna poškodba lahko prinese pravne spore, višje pa so tudi zavarovalnine. Priporočamo, da za skladiščno poslovanje pripravite izčrpno oceno tveganja s predvidenimi ukrepi za odpravo tveganj.

Zaposlene izobražujte na področju varnosti pri delu: izpostavite pomen osebne varovalne opreme, zaščitnih oblačil in doslednega upoštevanja varnostnih navodil. V ta namen v skladišču na ustreznih mestih pritrdite znake, ki opozarjajo na nevarnost. Delovne stroje naj upravljajo le za to usposobljene osebe. Če imate viličarske terminale, se naj med vožnjo izklopi ekran. Uporaba glasovnega komisioniranja dodatno pripomore k višji varnosti, saj ima skladiščnik “proste” oči in roke, pogled pa mu ne uhaja na ekran.

Vpeljite tehnološko dovršeno opremo za skladišče

Sodobna oprema za skladišče (WMS) omogoča spremljanje blaga od vstopa v skladišče do odpreme k naročniku. Z uporabo modernih tehnologji kot so pick-by-voice, robotov za komisioniranje in robotskih vozil, centralno vodimo nabiranje artiklov. Glede na podatke v računalniškem sistemu lahko še povečamo učinkovitost delovanja skladišča. Informatizacija in avtomatizacija skladišča zmanjšujeta možnost človeških napak in pohitrita proces priprave blaga za odpremo.

Boljši sistem skladiščenja pa pomeni tudi boljše upravljanje denarnega toka in s tem uspešnejše poslovanje podjetja.

Prijava na brezplačno delavnico: Praktični prikaz uvajanja rešitve za upravljanje digitaliziranih skladišč.

Več o sodobnih sistemih skladiščenja preberite na naši spletni strani.

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.