Direktorji in vodje skladišč – povečajte likvidnost in obvladajte stroške zalog

Prepis intervjuja iz Financ 10.3.2014
Zakaj sploh razmišljati o informatizaciji skladiščnega poslovanja? Kakšna je vrednost za direktorje logistike?
Skladiščno poslovanje lahko razumemo kot dokaj preprost koncept skladiščenje blaga ter izvrševanje skladiščnih nalogov iz enega na drugi konec oskrbne verige. Če je bilo to včasih morda vse, so direktorji logistike v današnjem resničnem svetu so postavljeni pred mnoge izzive v podjetju in iz njegove okolice. Direktrorji logistike so pogosto primorani odreagirati na zahteve , ko kupec noče večjih zalog in mu morajo dobavljati pogosteje in v manjših posameznih količinah, ko njihovo vodstvo zahteva zmanjšanje zalog, dvig produktivnosti in kakovosti storitev ob istih virih, ko kupec, lastni procesi ali zakonodaja zahteva sledljivost in izsledljivost itd.
Kaj pa vodstvo? Vodstvo podjetja odobri projekte.
Kljub temu, da še vedno govorimo o konkurenčni prednosti podjetja, ki ima urejeno IT podporo skladiščnemu poslovanju (WMS), pogosteje kot nujo, da obstane na trgu, opažam, da z »uspešnim skladiščem« bistveno vplivamo na rezultat podjetja, na denarni tok in posledično tudi likvodnost podjetja ter s tem soomogočamo podjetju pogoje za rast in tekmovalnost na trgu. Vodstva podjetij bi morala imeti interes imeti IT rešitev za  skladiščno poslovanje (WMS), saj skozi skladišča s svojim blagom in storitvijo prihajajo do svojih kupcev. Običajno je tudi povratek investicije kratek. Kvalitetna skladiščna logistika na eni strani odlično zadovoljuje kupce, na drugi strani pa optimalno izkorišča lastne vire. Torej pomembno vpliva na uspeh podjetja, posledično uspeh vodstva.
Kaj ponujate v Špici, kako ponudbo približate kupcu?
V Špici vam pomagamo graditi vrednost tako na operativnem (funkcionalnosti) kot poslovnem (povratek investicije) področju. Ponujamo rešitve za informatizacijo skladiščnega poslovanja (Accellos WMS) in nadgradnjo glasovno komisioniranje (Vocollect). Vpeljavo rešitve utemeljimo z identifikacijo in ovrednotenjem  izboljšav na vaših podatkih in vaši situaciji, kar je osnova odločitev o investiciji.
Kakšni so najnovejši trendi v IT za skladiščno poslovanje?
Okolje v katerem poslujejo podjetja se spreminja. Kupci zahtevajo hitre dobave, majhne pošiljke, sledljivost, nič napak, itd, operativa pa orodje, ki omogoči učinkovito delo za podporo kupčevih zahtev.  Tem trendom morajo slediti tudi rešitve oz naše rešitve jih tudi prehitevajo, pomeni, da podjetje dobi rešitev, ki mu pomaga ostati konkurenčno hkrati pa z dodajanjem funkcionalnosti podpira njegovo rast v prihodnje.
Rešitev za skladiščno poslovanje Accellos (WMS) pokriva vse funkcije skladišča, nadzoruje delovanje skaldišča tako materialnega toka kot uporabe človeških virov. Omogoča vpogled v različna poročila o zalogi ter ključne kazalnike (KPI) o trenutnem stanju, ter trendih, , ki so lahko osnova za nadaljne odločanje. Deluje na podlagi izmenjava podatkov s poslovnim sistemom v realnem času ter uporabe tehnologije črtne kode in ročnih skenerjev za zajem podatkov.
Kjer je eden od ključnih procesov intenzivno komisioniranje, ponujamo rešitev, ki temelji na glasovnem vodenju, Vocollect. Z njeno vpeljavo omogočimo ekipi brez dodatnih naporov, le z zmanjševanjem mrtvih časov, večjo produktivnost, ter zaradi večje osredotočenosti na delo večjo natančnost. Proste oči in roke pa pomenijo tudi večjo varnost pri delu, lažje delo v težjih pogojih (npr hladilnica, zmrzovalnica). Z rešitvijo Vocollect se povezujemo na obstoječ o IT rešitev za podporo skladiščnemu poslovanju (WMS), ni potrebno, da je naša.
Vemo, da ste najboljše slovensko podjetje v vaši branži, enako velja tudi za regijo. Vseeno, zakaj Špica?
V Špici vam ponujamo tudi veliko znanj in izkušenj iz drugih projektov, kar da vašemu projektu, situaciji potrebno širino pri iskanju najboljše rešitve. Mednarodna rešitev je zagotovilo za stabilnost in robustnost ter vgrajeno najboljšo prakso iz različnih instalacij. Hkrati tudi varnost investicije  ter podporo in lokalizacijo vašim slovenskim podjetjem in podjetjem v tujini.

Naše rešitve za skladiščno poslovanje so učinkovite in preizkušene.

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.