Čvrsta in povezana oskrbna veriga – kako jo doseči?

Upravljanje oskrbne verige – Supply Chain Management, SCM – pomeni upravljanje toka materialov, vključujoč hranjenje materialov, njihovo predelavo v končne izdelke in dobavo kupcem.

Za vse proizvajalce je dobro upravljanje oskrbne verige izjemno pomembno, ki lahko pomeni uspeh ali neuspeh podjetja. Rešitve za upravljanje oskrbne verige, predvsem skladiščni sistemi in sistemi za elektronsko izmenjavo podatkov so nepogrešljivi za izdelavo čvrste oskrbne verige. Kaj konkretno pa je potrebno narediti, sem zbral v 6 točk:

1. Just-in-Time zaloga

Aktivno upravljanje z zalogo in just-in-time zaloga pomeni, da bomo imeli pri sebi vedno samo tisto, kar posel potrebuje. Nepotrebne in zastarele zaloge sploh ne smejo nastati, kar pomeni, da ne smemo nabavljati artiklov, ki jih naša proizvodnja ne potrebuje. Tudi ne smemo nabavljati količin, ki jih ne potrebujemo. Pomembna je dobra kategorizacija zaloge, prožni dobavitelji, dobra digitalna povezava z dobavitelji in povezava WMS skladiščnega sistema z MES sistemom za upravljanje proizvodnje.

2. Uskladitev z dejanskim stanjem zaloge

Stanje zaloge v informacijskih sistemih mora biti popolnoma enako dejanskemu fizičnemu stanju. Redno je potrebno delati inventure, vendar ne celega skladišča, temveč delamo delne inventure tistih artiklov, ki se najhitreje obračajo. WMS sistem mora omogočati inventure, ki jih mora skladišče izvajati, ko ni drugega dela. Hudo narobe je, če WMS kaže zalogo, ki je dejansko ni.

3. Dobra povezava z dobavitelji in kupci

Just-in-Time oskrbe z artikli ne moremo dobro izvajati, če nismo digitalno povezani z dobavitelji in če naši dobavitelji niso prožni in agilni. Hkrati je elektronsko povezavo dobro narediti tudi do svojih kupcev. Preko obeh povezav, proti dobaviteljem in proti kupcem, se morajo stalno prenašati vsi poslovni dogodki – potreba po materialih, naročila, potrditev naročil, najave dobave, potrditev nabave. Pri elektronski povezavi oz. računalniški izmenjavi podatkov je nujno imeti dobrega zunanjega tehnološkega partnerja, ki mu lahko prepustimo ta del posla. Ne smemo pozabiti niti na elektronsko povezavo z logisti oz. prevozniki, ki so pomemben del oskrbne verige.

Konkretna rešitev: http://www.zzi.si/industrije.html

4. Digitalizacija skladišča

Ko se enkrat digitalizira oskrbna veriga in ko začnemo elektronsko in avtomatsko izmenjevati podatke s svojimi partnerji, moramo digitalizirati tudi svoje interne procese, predvsem skladišče. Skladišče mora uporabljati napreden WMS sistem, ki nadzoruje in učinkovito upravlja z materiali, transportnimi sredstvi, ljudmi in prostorom. Z dobrim WMS sistemom lahko tudi občutno zmanjšamo stroške skladišča. Poznam primere, ko so v skladišču za 30% zmanjšali potrebo po delavcih in hkrati za 70% dvignili svojo produktivnost. Ukinili so nočno in vikend delo, ne da bi kupci to opazili.

Konkretna rešitev: http://www.spica.si/resitve/skladiscno-poslovanje

5. Upravljanje z dostavo

Kot sem že omenil, moramo poskrbeti tudi za nadzor in upravljanje z dostavno službo, z logisti in transportom. Ne glede na to, ali vozimo z lastnim transportom ali z zunanjo dostavno službo. Pot pošiljke se ne konča, ko jo odpremimo iz svojega skladišča, temveč takrat, ko jo prejme naš kupec.

Konkretna rešitev: http://www.spica.si/panoge/logistika-in-transport/resitve

6. Napredna analitika

Češnja na vrhu torte z imenom “povezana oskrbna analitika” pa so orodja in algoritmi, s pomočjo katerih v oskrbni verigi ne prihaja do prevelikega nihanja zalog pri sodelujočih. Analitika, ki nadzira in optimizira vse procese na podlagi dejanski podatkov in prihodnjih ocen, ki omogoča boljše planiranje aktivnosti.

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/