Avtomatična rezervacija zalog

Včasih je razlog za prehod na WMS (warehouse management system) tudi želja po povečanju števila naročil, ki so dobavljena znotraj dogovorjenih rokov.

Prepogosto se strankam brez ustrezne WMS rešitve zgodi, da se neko blago, ki ga imajo na zalogi, obljubi dvema ali več različnim strankam. Običajno skladišče pošlje blago po načelu “kdor prej pride, prej melje”. Ali je dejanska prioriteta pošiljk res taka oziroma, ali je bolje vsakemu poslati vsaj nekaj ali še najbolje stranki obljubiti dejanski status zaloge, pa je že druga stvar.

Da bi zagotovili zanesljivejši nivo storitve, je potrebno avtomatizirati proces rezervacij zalog. 

Kako delujejo avtomatične rezervacije:

  1. Ko lansiramo nek prodajni nalog, preverimo zalogo in če je zaloge dovolj, jo rezerviramo za naše naročilo. Odločimo se lahko, ali dobavimo takoj, ali pa počakamo na dobavni rok, ki ga je specificiral kupec.
  2. Če zalog ni dovolj, imamo na izbiro:
    1. Naredimo delno dobavo, če je taka politika podjetja, ali če kupec dovoli delno dobavo. V tem primeru se rezervira količina razpoložljive zaloge in lansira dopolnilni nalog. Ko blago pride, se naredi cross docking, blago gre neposredno h kupcu.
    2. Počakamo, da se zaloga dopolni in takrat pošljemo celotno količino naročila.
    3. Zalogo lahko tudi ročno ali sistemsko razdelimo na več kupcev tako, da vsak dobi vsaj nekaj blaga, po katerem povprašuje, ostalo pa pošljemo, ko blago pride ponovno v skladišče.

Rezervacija zaloge onemogoča, da bi kdo drug dobavil že rezervirano zalogo. Skladiščnika, ki komisionira pošiljke, tudi ne vodi na lokacijo rezervirane zaloge.

Rezervacije v skladišču

V posebnih primerih (kot je pomembnejša stranka ali nujnejši primer) ima lahko ustrezna oseba (to je običajno vodja logistike) pravico spreminjanja prioritet:

  • omogočeno je odrezerviranje blaga ali pa
  • spreminjanje prioritet rezervacij (da gre neki nalog v obdelavo pred nalogom, ki je bil sicer na vrsti prej).

Vodja logistike ali druga pooblaščena oseba tipično spreminja prioritete ročno, saj naj bi bil ta postopek izjema.

Ob tem je lahko vzpostavljeno tudi avtomatično obveščanje, da ko zaloge padejo pod kritično minimalno količino, prejme dobava poročilo (na primer po mailu). Obveščanje je nastavljivo in ga lahko prejemamo dnevno, tedensko ali na poljuben časovni interval.

Več informacij o Špicinem sistemu WMS na naši spletni strani >>>

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.