Ali bi lahko naše delo opravljal robot?

Robot

Slaba novica:

Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum) je v svoji nedavni študiji Future of Jobs napovedal, da bo zaradi avtomatizacije, robotizacije, umetne inteligence in drugih faktorjev do leta 2020 izgubljenih 5 milijonov delovnih mest.

Dobra novica:

Hkrati bo zaradi istih tehnoloških odkritij nastalo 2 milijona novih delovnih mest. Vendar jih ne bodo dobili tisti fizični in pisarniški delavci, ki ne bodo pridobili pravih veščin. Večina novih zaposlitev bo namreč v bolj specializiranih področjih, kot so inženiring, arhitektura, matematika in informatika.

Nove veščine za novo ekonomijo

Katere so torej tiste veščine, ki jih morajo pridobiti zaposleni za svojo prihodnost v pogojih 4. industrijske revolucije? Neverjetno, toda pravijo da bodo to osnovne veščine lepega človeškega sobivanja, ki so nas jih učili že v vrtcu. Prof. David Deming s Harvarda pravi, da sta ključni veščini dajanje (sharing) in dogovarjanje (negotiating). To sta veščini, ki zaposlenim že sedaj močno pomagata pri delu na projektih in pri napredovanju. Prva veščina je močno povezana z empatijo, druga pa s sodelovanjem. Poleg teh socialnih veščin Deming napoveduje izreden pomen matematičnemu razmišljanju! Deming je hkrati naredil graf, ki prikazuje propad ali razcvet posameznih poklicev:

Job Changing

Službe, ki zahtevajo samo po eno ozko veščino, bodo v zatonu. Vedno več služb bo zahtevalo hkratno obvladovanje tako tehničnih kot tudi socialnih veščin. Izključno tehnične poklice bodo nadomestili roboti in algoritmi, izključno socialni poklici pa bodo slabo plačani zaradi velikega dotoka novih kandidatov za delo. Uspeli bodo delavci, ki bodo znalo dobro združiti oboje.

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/