5 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Čas za inventuro oziroma letni popis terjatev in obveznosti je ponavadi proti koncu leta, vendar pravne osebe lahko opravijo popis tudi v katerem drugem mesecu, ne le decembra. Vizija računovodstvo d.o.o. ponuja nekaj nasvetov za učinkovit popis.

Ker višina ugotovljenega stanja lahko pomembno vpliva na bilanco in tudi na davčne obveznosti, ni vseeno, kako je popis opravljen. Prav popis je za zagotovitev pravilnega in poštenega prikaza premoženja in njegovih virov zelo pomemben.

img_0754

Zakaj bi se mučili ob koncu leta?

Čeprav je po zakonu o gospodarskih družbah letni popis obvezno opraviti enkrat na leto, bo konec leta ta manj težaven in zamuden, če se med letom sproti usklajujejo stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem. V malih podjetjih je tu pomembno dobro sodelovanje z računovodskim servisom. Sprotno usklajevanje terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev in zalog bo konec leta podjetjem prihranilo precej časa. Tudi učinek na sam poslovni izid, bilanco stanja in tudi na višino davčne obveznosti bo manjši, če je knjiženje teh poslovnih dogodkov sprotno.

Kaj je pomembno pri inventuri in kako jo izpeljati

1. Ustrezna in pravočasna predpriprava, kar pomeni, da ne počnemo vsega na hitro in zadnji hip. Knjigovodska dokumentacija mora biti urejena in poknjiženi vsi dogodki, ki so se zgodili do dneva, na katerega sestavljamo popis. Vnaprej moramo načrtovati, kdo bo kaj popisoval, kje in kdaj.

Pri načrtovanju popisa je treba paziti, da se izvaja takrat, ko je obseg popisanih stvari čim manjši (zaloga čim manjša), ko je obremenjenost, aktivnost področja, ki se popisuje, čim manjša (v trgovinah ob dela prostih dnevih). Cilj je, da je izvedba čim cenejša in da ne moti rednih delovnih procesov.

2. Razmislimo, kdaj bomo delali popise vseh sredstev in do kdaj jih želimo končati. To je zlasti pomembno pri tistih, pri katerih je izdaja računov vezana na predhodno potrditev od naročnika, takšne so predvsem gradbene situacije. Te potrditve trajajo včasih več časa, tudi nad 30 dni, tako da je težko pravočasno sestaviti ustrezen popis.

img_0715

3. Prav je, da si za pregled popisnih rezultatov in njihov komentar vzame čas odgovorna oseba. Pri mikro podjetjih je to velikokrat lastnik oziroma direktor. Na tej točki se večkrat odkrije, da se stanja ne ujemajo, ker za posamezne dogovore ni bila sestavljena ali prejeta ustrezna dokumentacija. Zato stanja v poslovnih knjigah ne ustrezajo dejanskemu stanju.

4. Ko opravljamo popis, ni dovolj, da le preverimo, ali sredstva imamo, ampak tudi, v kakšnem stanju so. To še zlasti velja za opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar in zaloge blaga, materiala in izdelkov.

5. Še tako dober popis sredstev pa ne bo popoln, če ga ne spremljata tudi popis in kontrola obveznosti.

Digitalni popis osnovnih sredstev s pomočjo črtne kode je hiter in takorekoč brez napak.

Preberite še naš blog na temo najpogostejših vprašanj o digitalnem popisu osnovnih sredstev. V kolikor bi tudi vas zanimala hitrejša in bolj natančna inventura, sem vam na voljo za posvet.

SHARE
Karel Stanovnik is responsible for the time and attendance solutions at Spica. In his work, he combines expertise and business benefits for companies. He is passionate about optimizing business processes and their effectiveness. Karel is recognized for his excellent customer service, a constant search for improvements and a sharp sense of putting breakthrough technologies into the everyday business of companies.