4P v skladiščih

Ste kdaj pomislili, kaj so glavne lastnosti skladišča, ki jih morajo zagotoviti vodje skaldišč oz. direktorji logistike in jih stalno izboljševati?

Antonio Zrilić, svetovalec za logistiko, omenja 4P oz. angleško FAST:

  1. Pretok (Flow): zagotoviti moramo dobre procese pretoka blaga, brez zatikanja in brez nepotrebnih korakov, brez nepotrebnih čakanj.
  2. Pristop (Accesibility): delavci in stroji morajo biti sposobni fizično priti do artiklov, artikli ne smejo biti založeni s škatlami ali drugimi artikli.
  3. Prostor (Space): v skladišču je poleg skladiščnega prostora potrebno zagotoviti tudi prostor za manipulacijo, pakiranja, čakanja na vhode in izhode.
  4. Pretočnost (Throghuput): skrbeti moramo za čim večjo pretočnost artiklov. Artikli hitro v skladišče in hitro ven iz skladišča.

Za vse boste rekli “jasno!”, vendar se v obilici dnevnega operativnega dela na te lastnosti pogosto pozabi.

Zlatan Golub iz Špice je na isti konferenci rekel, da je fokus Špica projektov na hitrosti in natančnosti delovanja procesov v skladišču.

Špica rešitve za skladišča: http://www.spica.si/resitve/skladiscno-poslovanje

Skladišče

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/