Glasovno vodenje skladišča v Gorenju

Ob zaključku našega Vocollect projekta v Gorenju, kjer se skladiščne operacije izvajajo z glasovnim vodenjem, smo zapisali nekaj krovnih pogledov na ta projekt.

Kaj je Špica uvedla v Gorenju?

Uvedli smo glasovno vodenje v skladišču Gorenje servisa. V Gorenju so bili pred izzivom, kako logistično podpreti spremembe distribucije rezervnih delov doma in v tujini. S postopno centralizacijo oskrbe ter z ukinitvijo lokalnih distribucijskih centrov se je bistveno spremenil način oskrbe serviserjev. Zdaj se vse dobavlja iz centralnega skladišča v Velenju nepsoredno serviserjem, tudi v tujino. Posledično to pomeni drugačne pošiljke – če so bile prej večje količine blaga za oskrbo lokalnega distribucijskega centra, je danes komisioniranje mnogo bolj drobno, za vsakega serviserja posebej.

Z glasovno rešitvijo je Gorenje Servis sposoben parirati spremenjenim okoliščinam, produktivnost so uspeli dvigniti za več kot 60% – z isto ekipo ob isti tehnologiji (oprema, prostor) zdaj naredijo mnogo več.

Rešitev je tesno integrirana tudi z njihovim poslovnim sistemom SAP od koder prihajajo naročila za pripravo blaga za odpremo.

Kako bodo s tem v Gorenju optimizirali zaloge rezervnih delov?

Pravzaprav ne gre za optimizacijo zalog temveč za zmožnost podpore logistiki, ki oskrbuje serviserje z rezervnimi deli direktno iz Velenje in ne več iz lokalnih distribucijskih centrov. Sam proces priprave blaga poteka v 2 fazah, v prvi fazi se iz visokoregalnega skladišča pripelje zbirnik za več naročil hkrati (npr za neko državo), v drugi fazi pa je potrebno iz zbirnikov blago razdeliti po posameznem naročniku-serviserju. Izreden napredek in odprava ozkega grla je zlasti v drugi fazi – razdeljevanje oz. crossdocking. Bistveno se je  zmanjšalo tudi število napak zaradi enostavnejšega načina dela ter zaradi vgrajene kontrole v procesu. Rešitev je zelo proprosta in intuitivna za uporabnika, tako da so zaposleni uspešno delali že prvi dan uporabe.

Investicija je Gorenju omogočila učinkovit prehod na centralno oskrbo rezervnih delov ter posledično optimizacijo zalog v skladišču.

Kako velik projekt je to bil, kdaj ste začeli delat na tem, kdaj ste ga končali, kako ga boste nadgrajevali?

Projekt je bil zahteven, saj je poleg ustrezne tehnološke rešitve predstavljala poseben izziv tudi integracija z SAP. Vsaka od faz je zahtevala določen razvoj in usklajevanje, prilagoditev Gorenjevim standardom ter optimalen razvoj procesov v skladišču. Konzervativna ocena povratka investicije je bila 18 mesecev, glede na izredno dobre rezultate bo dejanski povratek investicije hitrejši od 18 mesecev. S projektom smo pokrili odpremni del (nabiranje blaga v visokoregalnem skladišču in razdeljevanje) z osnovnim poročilnim sistemom. V nadaljevnju planiramo razširiti obveščevalno poročilni del v odpremi ter nadaljevati na vhodnem delu skladišča.

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.