Zaposleni, oprema in zaloge v letu 2018

Če želijo podjetja napredovati, morajo skrbeti za učinkovito izrabo svojih treh glavnih virov: zaposlenioprema in zaloge. To je še posebej pomembno v časih debelih krav, ko je lažje izvajati spremembe.

1. Zaposleni – Workforce Management

Pravijo, da so zaposlenih največje bogastvo podjetij in s tem se močno strinjam. Če bodo v podjetju zaposleni pravi ljudje in če bodo dobro vodeni, bodo sami poskrbeli za kupce in za učinkovite interne procese. Vodstvo mora zaposlene dobro sestaviti v funkcionalne in agilne ekipe in jim omogočiti učinkovito delo. Po mojem osebnem mnenju to ni naloga kadrovskih oddelkov, kot je pogosto mnenje v podjetjih, temveč je to naloga direktorjev in vodij. Vodje morajo torej poskrbeti za prave zaposlene, jim dati vizijo, jih motivirati, jih dobro sestaviti in jim pomagati, da si postavijo primerne cilje. Pri spremljanju učinkovitosti dela zaposlenih si podjetja pomagajo z Workforce Management rešitvami.

2. Zaloge – Supply Chain Management

Za podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo ali proizvodnjo izdelkov, je premikanje zalog in s tem ustvarjena razlika v ceni izredno pomembno za ustvarjanje konkretnih finančnih uspehov ali neuspehov. Zaloge se morajo obračati hitro in učinkovito. Zaloge morajo biti ravno prave, ničesar ne sme biti premalo niti preveč. Glavna kazalca na tem področju sta koeficient obračanja zaloge in pa strošek za upravljanje z zalogami. Včasih temu rečejo tudi strošek logistike. Tudi tukaj ne gre brez rešitev za upravljanje z oskrbovalno verigo(vodenje skladišča, spremljanje dostave pošiljk, elektronsko poslovanje). Take rešitve omogočijo popolno vidljivost zaloge, vseh premikov in merjenje učinkovitosti dela v skladiščih.

3. Oprema – Asset Management

Tretje področje so sredstva. Gre za stvari, ki so v lasti podjetja in mu omogočajo, da izvaja svoje poslanstvo. Gre za stavbe, stroje, IT opremo, pohištvo, itd. Jasno je, da je potrebno vso lastnino podjetja uporabljati učinkovito in da mora biti vsaka investicija v novo opremo dobro premišljena. Vso drago opremo (stroji v proizvodnji) moramo dobro in skrbno vzdrževati in skrbeti, da so koristno uporabljeni. Proaktivno moramo spremljati poslovni učinek strojev (output) in dobro izbrati trenutek, ko se namenimo investirati v novi stroj. Preberite tudi: “Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Preden kupimo novi LCD projektor, moramo preveriti, kaj se dogaja s starim, kje so še drugi projektorji in podobno. Vsak kos opreme mora biti zato oštevilčen, zabeležene morajo biti lokacije opreme, skrbniki, vsak servis ali premik opreme mora biti evidentiran. Pogosto se namreč dogaja, da se oprema založi ali kar izgine, podjetje pa mora kupovati novo. Špica tukaj lahko pomaga s svojimi rešitvami za področje Upravljanje in popis osnovnih sredstev. Predstavljajte si, koliko kosov opreme imajo velike banke, bolnišnice, ministrstvo. V Sloveniji imajo nekatere organizacije celo več kot 100.000 kosov opreme!

Takole pa v Špici vidimo opisana tri področja in naše rešitve Time&Space in Frontman:

 

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/