Z vitko organizacijo nad izzive sodobnega trgovskega podjetja

Trgovinska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto opravila zanimivo raziskavo na področju slovenske trgovine. Trgovina še vedno ostaja gonilna sila gospodarstva, saj ustvari več kot tretjino vseh prihodkov slovenskega gospodarstva in zaposluje 19% vseh zaposlenih v gospodarstvu. Trend bruto dodane vrednosti na zaposlenega se je v panogi do leta 2010 povečeval, v zadnjih letih pa rahlo pada oziroma stagnira.

Na trgovino vplivajo nakupne navade in kupna moč prebivalstva in podjetij, ki se v zadnjem času korenito spreminjajo::

Vsebina trgovina

  • spreminja se struktura potrošnje porabnikov
  • porast nizko-cenovnih trgovcev
  • povečuje se mobilnost porabnikov
  • informiranost in zahtevnost porabnikov se povečujeta
  • več je nakupovanja z manj truda in manj porabljenega časa
  • večja konkurenca v panogi

 

Zato ni presenetljivo upadanje povprečnih marž in dohodkov pri večini trgovskih podjetij.

Da bo vaše podjetje kos zgoraj omenjenim sodobnim izzivom, je potrebno razmišljati o informatizaciji poslovanja in optimizaciji stroškov v smeri vitke organizacije.

Povečanje učinkovitosti in boljši nadzor nad stroški dela je zagotovo korak v pravo smer. Optimizacijo stroškov dela bomo dosegli z uvedbo elektronske evidence prisotnosti, namreč  pomembno je, da zaposlene kar najbolj učinkovito planiramo, razporejamo, merimo, nadziramo ter seveda nagrajujemo. Na ta način bomo dosegli večjo konkurenčnost, nižje stroške, ter večjo motiviranost zaposlenih.

Na področju optimizacije stroškov dela ter zagotavljanju varnosti s pomočjo sistema za kontrolo pristopa vam lahko priskoči na pomoč Špica s sistemom Time&Space.

SHARE
Jan Makoter je v Špici zaposlen kot vodja prodajnih projektov. Diplomiranega ekonomista odlikujejo številne izkušnje na področju implementacije informacijskih tehnologij v podjetjih, zaradi česar je pri strankah še posebej priljubljen kot svetovalec za oceno rentabilnosti in primernost investicij IT opreme. Za vsa vprašanja vam je na voljo na: jan.makoter@spica.com