Varnost podatkov v oblaku

Vse več manjših podjetij se več ne sprašuje, ali je ureditev evidence delovnega časa smiselno. Pri tistih, ki storitev v oblaku še ne poznajo, pa se pojavi skrb glede varnosti rabe.

  1. Kaj je to oblak?

Pred pojavom oblaka, so podjetja kupila programsko opremo, si jo naložila na svoje serverje ali računalnike ter jo uporabljala dokler ni potrebovala vzdrževanja ali nadgradnje, ko so kontaktirali proizvajalca, da jim je ta zadevo uredil. Programsko opremo so običajno povezali še z drugimi sistemi, ki skrbijo za celovito IT podporo kompleksnejšim procesom v podjetju. Tak način v večjih podjetjih še vedno obstaja in je docela ustrezen.

Pri manjših podjetjih pa se infrastruktura seli izven podjetja, saj nimajo ne IT resursov ne potrebe po lastni skrbi za programsko opremo. Evolucija gostovanj pri ponudnikih, matičnih podjetjih in drugih se je začela že v 70. letih prejšnjega stoletja, danes pa se je razvila v različne oblike storitev v oblaku. Med eno od oblik spada tudi storitev All Hours, ki

podatke hrani na serverjih, ki se fizično nahajajo na območju Evropske unije, do njih pa lahko uporabniki dostopajo od kjerkoli in kadarkoli preko spletnega brskalnika na računalnikih / tablicah ali pa preko aplikacije na telefonu.

2. Ali so podatki varni?

Podjetja največkrat izražajo skrb glede dostopnosti njihovih podatkov ali podatkov o prisotnosti na delovnem mestu tretjim osebam.

All Hours v svojih Pogojih poslovanja navaja:

Osebni podatki

All Hours zbira osebne podatke svojih uporabnikov in v okviru svojih storitev uporabnikom omogoča, da zbirajo osebne podatke drugih uporabnikov. All Hours pri ravnanju z zbranimi podatki spoštuje veljavno zakonodajo Evropske unije in Slovenije na tem področju. Zbrani podatki bodo uporabljeni le za naslednje namene:

  • Za zagotavljanje storitve uporabnikom
  • Za identifikacijo uporabnikov z namenon zagotavljanja storitve
  • Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do storitve in podatkov
  • Za obveščanje uporabnikov o tej storitvi ter o drugih Špicinih produktih in storitvah

Osebni podatki ne bodo razkriti tretjim osebam.

Zasebnost, varovanje in varnost

Špica bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo podatke, ki se hranijo v sistemu All Hours zaščitila pred nepooblaščeno rabo ter preprečila, da do njih dostopajo nepooblaščene osebe.

All Hours uporabnikom-administratorjem (admins) omogoča shranjevanje, obdelavo in upravljanje osebnih podatkov drugih uporabnikov, kot so zaposleni ter ostali, vključeni v sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa. Administratorji so odgovorni za zaščito osebenih podatkov, ki jih zbirajo in s katerimi upravljajo preko te storitve.

Podatki, zbrani preko All Hours se hranijo na varnih strežnikih v Evropski uniji.

Špica sledi najboljšim poslovnim praksam za zaščito podatkov uporabnikov, kot so varna komunikacija, šifriranje podatkov, identifikacija in avtorizacija uporabnika, upravljanje s pravicami, varna hramba in redundanca. Vsi podatki uporabnikov so shranjeni na strežnikih v varovanem okolju. Storitev deluje v več-naročniškem okolju z uporabo logične izolacije posameznih naročnikov.

Za več informacij o storitvi All Hours ali za enomesečni brezplačni preizkus, obiščite allhours.si.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.