Učinkovita podjetja so v stiku z zadnjimi trendi in tehnologijami

V poslovnih okoljih današnjega časa je za vsako uspešno, razvojno naravnano organizacijo ključna njena sposobnost prilagajanja trendom na trgu. Sodobne organizacije morajo zaradi naraščujoče dinamike in kompleksnosti delovnih okolij biti ne le sposobne prilagoditve na spremembe, ampak morajo v odnosu do okolja ravnati proaktivno in inovativno, spremembe predvideti in na njih reagirati pravočasno in primerno. Ključno je, da so dobre priložnosti zaznane in maksimalno izkoriščene.

Uspešnost ali učinkovitost?

Uspešnost organizacije lahko razumemo kot produktivnost – doseganje rezultatov ne glede na nastale stroške. Nasprotno pa je pojem učinkovitosti kompleksnejši, saj pri ocenjevanju učinkovitosti vzamemo v obzir tudi nastale stroške  – časovne, finančne in nenazadnje tudi vložke vseh vpletenih oseb. Ključno vprašanje učinkovitosti je predvsem v razmerju med tem, kaj organizacija ustvarja z določenimi viri v primerjavi s potencialom, kaj bi bilo dejansko še možno ustvariti z enakimi viri.

Kako si zagotoviti najboljše mlade kadre?

Vsi se zavedamo, da enega izmed največjih poslovnih izzivov današnjega časa predstavlja integracija mladih v svet dela. T.i. Y-generacija bo do leta 2020 predstavljala večinski delež (okvirno 40%) vse delovne sile. Za podjetja je ključnega pomena, da bodo mladi talenti v njih prepoznali privlačno organizacijo, katere del bi želeli postati.

Gazele 11

S fleksibilnostjo…

tsMladim je ključnega pomena, da lahko svojo službo prilagodijo zasebnemu življenju. Omogočite jim fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma ali kakšno drugo fleksibilno obliko dela. Rešitev Time & Space z možnostjo mobilne registracije delovnega časa preko Špica Mobile Time aplikacije za pametne telefone to omogoča na hiter, enostaven in pregleden način.

… in inovativnostjo.

beacon

Omogočite prostor za inovacije v vašem podjetju – mladi, že od malih nog močno vpeti v digitalne tehnologije, se ne bodo odločali za delo v organizacijah, ki so brez posluha za spremembe. Bodite v stiku z zadnjimi trendi in tehnologijami ter poenostavite sisteme kontrole pristopa in registracije delovnega časa s tehnologijami Bluetooth in NFC. Efektivnost in časovna ekonomičnost sta namreč pri mladih ključni  – če jih zavirate z nesodobnimi napravami in sistemi, jim to predstavlja veliko frustracijo.


Pri Špici z naprednimi tehnološkimi rešitvami za optimizacijo procesov poskrbimo, da organizacije postanejo privlačna inovativna delovna okolja, ki se učinkovito osredotočajo na svoje ključne aktivnosti in ne zapravljajo časa in skrbi na procesih, ki jih lahko avtomatiziramo. Preverite, kaj konkretno lahko podjetja pridobijo s sodobnimi evidencami.  Naša izkušena razvojna ekipa bo poskrbela, da se rešitev prilagodi željam in potrebam posamezne organizacije, naj bo manjša ali večja. Naše našpičene zveste stranke izstopajo s svojo inovativnostjo in učinkovitostjo doma in v tujini ter skrbijo za neovirano rast in uspehe tudi v prihodnje.

SHARE
Jan Makoter je v Špici zaposlen kot vodja prodajnih projektov. Diplomiranega ekonomista odlikujejo številne izkušnje na področju implementacije informacijskih tehnologij v podjetjih, zaradi česar je pri strankah še posebej priljubljen kot svetovalec za oceno rentabilnosti in primernost investicij IT opreme. Za vsa vprašanja vam je na voljo na: jan.makoter@spica.com