Šolarjem več znanja logike in informatike

Tone Stanovnik, soustanovitelj ter direktor Špice International, je prepričan, daje slovenska mladina kronično podhranjena v znanju informatike in logike. Prizadeva si, da bi te veščine, ki so danes nujno potrebne za napredek gospodarstva, vključili že v osnovnošolske klopi.

Zakaj je razvoj kompetenc logike in informatike po vašem mnenju nujen?

V zad njih 10 letih je informacijska branža vse ostale branže prežela od znotraj in jih pustila daleč zadaj. Evropa je tukaj v veliki zagati, saj denimo na seznamu Top 5  Publicly Traded Companies ni njenih ICT igralcev. Ali lahko Slovenci na tem področju kaj pripomoremo k cilju, da se Evropa umesti na zemljevid informacijsko uspešnih okolij? Da, začeti je potrebno pri mladini.

Ali po vašem mnenju nas šolski sistem učence izobražuje v pravi smeri, nudi  pravi nabor kompetenc?

Pravijo, da je  lažje premakniti vaško pokopališče kot šolski učni načrt. Zato je naša naloga, da v šolski prostor nazaj pripeljemo več logike in informatike, velik izziv. Menim, da se ne velja prerekati, ampak uporabiti tehnični pouk kot trojanskega konja, skozi katerega lahko logika in informatika vstopita v šole. Otroci se namreč učijo ‘tehnično pisavo’, namesto da bi zavihteli žago, sveder in LegoTehnic kocke ter jih kreativno povezali na računalnik.

Kako se razvoja teh kompetenc lotevajo v tujini? Po kom bi se lahko Slovenci zgledovali?

Slovenija je na DESI lestvici digitalno zrelih držav na 15. mestu v Evropi. Menim, da moramo vsako leto napredovati za mesto navzgor. Tako se bomo v petih letih prebili med TOP10. Ker so na vrhu te lestvice severne države, ki so poleg visoke produktivnosti in učinkovitosti razvile hkrati tudi socialno pravične družbene modele, je to zanesljivo smer, od koder moramo selektivno črpati dobro prakso.

Zakaj je po vasem mnenju pomembno, da se slovenski managerji  in  managerke  lotevate  raznovrstnih  pobud in akcij?

Imamo srečo, da smo se rodili in živimo na najlepšem malem zelenem končku digitalnega sveta. Nase poslanstvo je naslednji generaciji predati to deželo v najboljši kondiciji.

Pogovor je bil objavljen v marčevski izdaji revije Manager.

SHARE
Tone has established Špica Group back in 1989. Since then the Group has grown to 100 employees in 6 countries in Adriatic Region and in UK. Tone is a director of Špica Group and main generator for new ideas, regarding products, processes and vision of the Group. Tone is customer centric oriented person, therefore he is active in sales department, which keeps him focused to the main part of Špica Group business, which is people's efficiency and agility.