Recepcija – upravljanje z obiskovalci

Podjetja, ki na dan sprejmejo več deset obiskovalcev, se v izogib zastojem na recepciji ter iz varnostnih razlogov pogosto odločajo za elektronsko ureditev tega procesa.

Kako to izgleda v praksi:

 • Gostitelj preko internetne strani (web Time&Space) najavi gosta receptorju:
  • ime in priimek gosta (v kolikor je gost reden, so podatki že v sistemu),
  • kdaj ga pričakovati in koliko časa bo preživel v podjetju,
  • po katerih prostorih (ali celo nadstropjih) se lahko giblje in
  • kdo je njegov gostitelj.
 • Receptor pripravi pristopno kartico v trenutku, ko ni obremenjen z drugimi zadolžitvami.
 • Ob prihodu gosta receptor preveri pravilnost podatkov in gostu poda pristopno kartico.
 • Receptor nato spremlja dogajanje v podjetju:
  • koliko je gostov,
  • ali se kateri od njih zadržuje v podjetju dlje kot je predvideno,
  • v kolikor ima dodatni modul za video nadzor (Visual Manager), lahko v živo spremlja premike gostov po prostorih podjetja.
 • Ob odhodu iz podjetja gost receptorju vrne kartico.
Recepcija prinaša predvsem razbremenitev receptorja ter zagotavlja večjo varnost – v primeru varnostnega incidenta lahko iz sistema pridobimo ustrezne podatke.

Recepcija

V nekaterih podjetjih so uporabo modula Recepcija še razširili in ga uporabljajo tudi za:

 • izračun ur, ki jih porabijo zunanji izvajalci,
 • zadostitev standardov varnosti in varstva pri delu,
 • evidenco vstopa vozil (ki dostavljajo material in podobno).

Špicin modul za upravljanje z obiskovalci uporabljajo v Državnem zboru Republike Slovenije, v Premogovniku Velenje, Lafarge Cementu in mnogih drugih podjetjih in organizacijah.

Za več informacij o modulu Recepcija, nas vsekakor kontaktirajte >>>

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.