Prednosti vzdrževalne pogodbe

Podjetja želijo nemoteno poslovanje in stabilen informacijski sistem, ki omogoča tekoče opravljanje delovnih procesov. Zaradi čedalje bolj kompleksne informacijske tehnologije, strojne in programske opreme, sčasoma pride tudi do nepredvidljivih okvar. Zato vzdrževanje v podjetjih igra pomembno vlogo.

Tudi v podjetju Špica International d.o.o. damo velik poudarek na vzdrževanje sistemov naših uporabnikov. Uporabniki imajo s podpisano vzdrževalno pogodbo prednost pri obravnavanju težav in so deležni dodatnih ugodnosti. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vse prednosti podpisa vzdrževalne pogodbe.

Vzdrževalna

V primeru težav se stranke največkrat obrnejo na oddelek podpore bodisi preko telefona ali po elektronski pošti. Ob prijavi napake se kreira zahtevek. Pogodba uporabnikom zagotavlja prioritetno obravnavo ter odziv na težavo isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan.

Uporabniki z vzdrževalno pogodbo lahko koristijo oddaljeno podporo, ki se najpogosteje izvede preko telefona oziroma oddaljene povezave. Strokovnjaki poleg reševanja težav nudijo tudi analizo obstoječih nastavitev in predlagajo morebitne izboljšave sistema.

Za stranke z vzdrževalno pogodbo vodimo evidenco opreme v uporabi, zato lahko hitro predvidimo vzrok za nastanek težave. Na servisne storitve ter rezervne dele pogodbenikom pripada 20% popust. S podpisom pogodbe, za produkte naše lastne proizvodnje, velja podaljšana garancijska doba za celotno življensko dobo.

Skladno s pogodbo se vsakoletno opravi preventivni pregled celotnega sistema. Ob tem se pregleda stanje strojne opreme in po potrebi nadgradi programsko opremo na zadnjo uradno verzijo. Za podpisnike pogodbe o vzdrževanju priznavamo na nove verzije programske opreme 100% popust pod pogojem vsaj 2 letnega neprekinjenega teka pogodbe. S pregledom omogočimo nemoteno delovanje celotnega sistema in priporočamo optimalne rešitve glede na poslovanje podjetja.

V kolikor se vam porajajo dodatna vprašanja glede vzdrževanja, si lahko na naši spletni strani naložite brošuro o vzdrževanju ali se nam oglasite.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.