Orodja za nagrajevanje

V tem blogu bomo predstavili dobre prakse in orodja, ki priskočijo na pomoč pri vzpostavitvi sheme nagrajevanja.

Nagrajevanje pri samostojnih podjetnikih

Pri najmanjših podjetjih kot so samostojni podjetniki ali manjše združbe je nagrajevanje enostavno, saj njihovo delo zelo neposredno vpliva na poslovanje podjetja.

Koliko zaračunati kateri stranki (če delamo po projektih), pa zna biti izziv. Še posebej, ker je to dodatno delo, ki ga je treba opraviti poleg vseh ostalih prioritetnejših obveznosti.

Kot dobra praksa se je izkazalo beleženje dela na projektih preko pametnega telefona. S pomočjo aplikacije My Hours lahko sproti beležimo koliko ur porabimo za posamezno stranko (ali po posameznem projektu). Stranke tovrstno početje podpirajo, saj lahko pridobijo podatke o porabi časa transparentno in razdrobljeno po opravilih (projektih).

Spodaj je primer arhitekta, ki za tri lokacije (naročnike) izvaja dela:

Projektno delo

Na koncu obdobja ali projekta se podatki o porabi časa na projektih in po strankah izvozijo in služijo kot podatek za pripravo računa.

Kaj pa veliki?

Pri večjih podjetjih je nagrajevanje kompleksnejša naloga. Vsekakor je priročno, če je nagrada povezana z delom zaposlenega, a da bi jo lahko izračunali, moramo imeti predhodno dogovorjene KPI-je (key performance index), s katerimi definiramo, koliko pričakujeta zaposleni in njegov vodja, da bo zaposleni dostavil.

V shemo nagrajevanja pa lahko vključimo tudi najosnovnejše kvantitativne kazalnike povezane z evidenco delovnega časa, kot so:

  • število nadur,
  • upoštevanje pravil ekipe kot je obvezna prisotnost (kdaj je dogovorjeno, da bomo člani ekipe v podjetju),
  • skupne dolžine kratkih odmorov,
  • absentizem.

Prisotnost na delovnem mestu

Kadar želimo shemo nagrajevanja povezati s količino dostavljenega (po možnosti v primerjavi z drugimi zaposlenimi), moramo imeti podatke o porabljenem času za posamezno opravilo.

Da bi imeli podatke na voljo hitro, transparentno in pristno, je najbolje uvesti ustrezna orodja, ki na enostaven, priročen način omogočajo beleženje dela po opravilih, stroškovnih mestih ali projektih.

To lahko zaposleni beležijo:

  • na registracijskem terminalu z izbiro opravila (kar pride prav v proizvodnji),
  • na mobilnem telefonu preko aplikacije z izbiro projekta / naloge ali celo stranke
  • na računalniku prav tako z izbiro projekta / naloge / stranke.

Proces vzpostavitve pravičnega, učinkovitega in enostavnega sistema za dodeljevanje tako finančnih kot drugih (napredovanja, …) nagrad je dolgotrajen in kompleksen proces. Vsekakor pa je premik v smeri zadovoljnih in dobro motiviranih zaposlenih.

V kolikor nameravate uvesti IT orodja za spremljanje in analitiko delovnega časa, se vsekakor oglasite >>>

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.