Najpogostejši izgovori proti transparentnemu vodenju evidence o delovnem času

Pred dnevi sem na srečanju s prijatelji klepetal o temu, ali je vodenje evidence o delovnem času potrebno. Seveda je, saj to nenazadnje predpisuje slovenska zakonodaja. V nadaljevanju sledi logični razmislek, “ali je to zgolj še eno nujno zlo” in “ali ima kdo od tega kakšno korist?”. Koristi je veliko in sicer za vse vpletene strani. 


ZAPOSLENI
Ne morem se načuditi tistim zaposlenim, ki pravijo: “jaz sem proti štemplanju“. Ko jih vprašaš zakaj, dobiš cel kup različnih izgovorov in bolj malo argumentov. Navajam nekaj najbolj pogostih, pa gremo lepo po vrsti:

Ni važno koliko delam, važno je koliko naredim.
Seveda je najpomembneje, kaj naredimo, a ključno je, koliko časa za to potrebujemo. V delo vlagamo predvsem čas, zato mi ni jasno, zakaj nas to ne bi zanimalo. Čas je omejena dobrina, vsem dodeljena bolj ali manj enakomerno.

Sem proti štempljanju, to je meni mim.
Pogodba o zaposlitvi poleg podpisnikov zajema še tri bistvene parametre:

  • kaj bomo delali,
  • koliko bomo za to plačani in
  • koliko časa bomo plačniku na voljo za delo.
Navadno so vse tri točke določene precej natančno – številčno in merljivo. So nasprotniki beleženja dejanskeg delovnega časa tako ravnodušni tudi glede prejetega plačila? Dvomim. V kolikor ne, bi lahko sklepali, da imajo  od nasprotovanja štempljanju neko individualno korist?
 
Itak delam več kot 8 ur.

Pa ravno zato… Če delamo več kot 8 ur in s tem dosežemo rezultate nad pričakovanji (ali normativi) ter za to prejememo plačilo enako osmim uram dnevno, potem nekaj ni v redu. Če delamo več kot 8 ur, da bi dosegel isti rezultat kot ostali v 8 urah, potem spet nekaj ni v redu. Sicer pa, v kolikor ne evidentiramo sproti delovnega časa, kako vemo, da delamo več kot 8 ur? In koliko več je to?

Delam od doma, zato ne potrebujem evidence.
Delo od doma ima vrsto pozitivnih učinkov (izognemo se jutranji gužvi, imamo ljubi mir,…) pa tudi kakšnega manj pozitivnega (občasno opravimo kakšno domače ali drugo opravilo). Kako bi kraj opravljanja dela vplival na to, ali je smiselno voditi evidenco o delovnem času? Vodenje evidence o dejanskem času posvečenem delu vnaša dodatno odgovornost in preglednost. 

… ter vsi drugi izgovori.

Pogosto izgovori izvirajo iz strahu in nepoznavanja.Pri uvajanju registracije delovnega časa je pomembno, da uporabniki ne razumejo tega kot grožnje ali nepotrebnega nadzora. S sprotnim, vestnim in transparentnim načinom evidentiranja delovnega časa, bodo koristi imeli tako zaposleni, kot delodajalec.

Tudi urejen delovni čas spada med temeljne pravice delavcev.

DELODAJALEC

Redki so primeri, ko bi delodajalci bili kategorično proti transparentni evidenci. Ker so podjetja in združbe nasploh zavezane k zakonitemu delovanju, se nasprotovanje sliši podobno kot odločitev, da podjetje ne bo izdajalo računov za opravljene storitve. Zanima me, kako zadovoljna bi bila finančna uprava s tako odločitvijo?

Kakorkoli, TOP 5:

“Potem nam bodo delavci težili, da moramo izplačati nadure.”
Ta izgovor nima povsem pravih temeljev. Nadure morajo biti odrejene, praviloma pisno in vnaprej, sicer se ne štejejo za nadure. Torej, če jih ne odrejate, jih ni. Zaposleni pa lahko ostajajo tudi dlje ali prihajajo prej, v kolikor jim to ustreza, a to še niso nadure.

“To bi porušilo dobro vzdušje v naši ekipi.”
Če se s tem nikomur ne zmanjšujejo njegove pravice, potem ni pravih razlogov za tak strah. Sicer pa, kako krhko je vzdušje, da bi ga le ena zakonsko predpisana evidenca porušila?

“Mi smo kreativci, nam je čas nepomemben.”
Vsakdo ima to pravico… a dvomim, da imajo kreativci enako stališče do časa tudi takrat, ko morajo oddati izdelek na natečaju do objavljenega roka? 

“Točno vem, kdaj kdo dela.”
OK, zame za izgovor tudi velja, ko sem v pisarni in ko vsi delajo v pisarni. Vendar, se vse več dela opravi zunaj pisarne: na terenu, na poti, od doma… in ko je sodelavcev veliko, to težko obvladujem brez elektronske podpore.

“Mi tega ne potrebujemo.”
To je najboljši izgovor, proti kateremu težko najdeš kakršenkoli argument. Papir in svinčnik, sta še vedno alternativa, čeprav imata vrsto pomanjkljivosti. Navadno si premislijo takrat, ko jim upravljanje organizacije začne uhajati iz rok ali ko jim ureditev nespoštovanja določil zakonodaje naloži delovni inšpektor.

Kdor se še ni prepričal, si lahko pogleda tale video in morda najde nekaj zase: