Nadurno delo

Ker tudi v Špici pogosto dobimo vprašanja o zakonski ureditvi nadurnega dela, smo zbrali informacije o zakonski ureditvi nadurnega dela.

Nadure

Odrejanje nadurnega dela

Zakon v členu o nadurnem delu predpisuje, da mora delodajalec nadurno delo odrediti v pisni obliki. V izjemnih primerih, je lahko nadurno delo odrejeno ustno, a do konca delovnega tedna tudi pisno.

Špicini rešitvi za upravljanje z delovnim časom Time & Space ter All Hours (evidenca v oblaku) omogočata spletno najavljanje in potrjevanje nadurnega dela. Deluje pa sistem po obratnem principu:

  • delavec odda vlogo za opravljanje nadurnega dela,
  • delodajalec vlogo preko emaila ali direktno v sistemu odobri ali zavrne,
  • podatek se avtomatsko prenese v evidenco delovnega časa.

S tem imata tako delodajalec kot delavec elektronsko urejeno odrejanje nadurnega dela.

Approval Workflow

Ali je nadurno delo plačano?

Nadurno delo je plačano in se izplačuje z dodatkom v višini 30% urne postavke. V primeru obojestranskega dogovora med delodajalcem in zaposlenim, je možno nadurno delo kompenzirati s koriščenjem dopusta, a je za nadurno delo še vedno potrebno izplačati 30% dodatka.

Kaj če se nadurno delo ne odredi?

Načeloma v tem primeru delavec ni upravičen do izplačila nadur. V kolikor pa mu je bilo naloženo delo, ki ga ni možno opraviti znotraj delovnega časa, pa se v primeru tožbe (primeri so na tej spletni strani), večinoma iztečejo v korist delavcu.

Zato je smiselno z internimi akti in osebnimi dogovori skupaj z zaposlenim določiti količino predvidene dostave znotraj delovnega časa. Na ta način bosta tako zaposleni kot delodajalec imela predviden obseg dela, ki naj bi se opravilo v določenem časovnem okviru ter tudi lažje reševala dileme, kaj je dodatno in kaj redno delo.

Za več informacij o elektronski ureditvi evidence delovnega časa, smo vam vedno na voljo.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.