Kako zmanjšati absentizem na delovnem mestu

Večina delodajalcev je absentizem že prepoznala kot aktualen in splošen problem, povezan z nezadovoljstvom zaposlenih z delovnim okoljem. V teoriji in praksi so se izoblikovale različne metode spremljanja pojava absentizma ter različni ukrepi in strategije upravljanja z absentizmom.V preteklih letih smo izvedli anketo med hrvaškimi in slovenskimi delodajalci, kako spremljajo absentizem in kateri ukrepi so se izkazali kot najbolj uspešne.

Ukrepi, ki jih delodajalci primarno uporabljajo, so povečini represivne narave v smislu kaznovanja nezaželene odsotnosti in le redki delodajalci, pa še ti samo izjemoma, uporabijo mehkejše ukrepe v smislu nagrajevanja prisotnosti.
Med najbolj učinkovite ukrepe je kar 33% delodajalcev uvrstilo redno spremljanje kršitev o delovnem času in pogovor ob vrnitvi na delo, kot gaže graf spodaj. Več o rezultatih ankete preberite v celotnem dokumentu.Vsekakor je področje v anketi obravnavane problematike absentizma eno izmed tistih področij, kjer imata tako teorija kot tudi praksa še zelo veliko dela. Ne bi smelo biti dvoma, da bo potrebno nezaželeni pojav obravnavati širše, interdisciplinarno ter preseči dvodimenzionalno sliko obstoječega antagonizma delodajalec – zaposleni.