Je pedantna evidenca delovnega časa nujno potrebna?

Saj gre le za prihod in odhod, bi rekli. Vendar mora delodajalec pri obravnavi delovnega časa in njegovem razporejanju upoštevati širok spekter pravil in omejitev. Tako se, ob navkljub enostavni definiciji delovnega časa, v praksi in teoriji porajajo različna stališča že pri opredelitvi efektivnega delovnega časa.Delovni čas je bistven element delovnega razmerja, ki je pomemben tako za delavca kot tudi delodajalca. Pravica in dolžnost delodajalca je, da poskrbi za korektno vodenje evidence. Vendar se evidentiranje ne zaključi samo z evidenco prihodov in odhodov.


Korektno vodenje evidence in pravilno razporejanje časa je že ob manjšem številu zaposlenih za delodajalca in njegovo kadrovsko službo  velik izziv. Predvsem, ker je potrebno upoštevati vse posebnosti dela:
  • krajši delovni čas,
  • nadurno delo, 
  • delo na domu, 
  • predpisane zaščite nekaterih kategorij delavcev, 
  • nočno delo, 
  • ter predpisani različni odmori, počitki ter dopust.

Več o izzivih in rešitvah s področja upravljanja z delovnim časom si lahko preberete v dokumentu na naslednji povezavi.

Za morebitne napake so predvidene sankcije, ki za delodajalca predstavljajo dodaten strošek. V pomoč delodajalcu je uporaba sodobnih rešitev, ki poleg samega elektronskega vodenja delovnega časa omogočajo vključitev delavca v soupravljanje z delovnim časom.
Moj odgovor na zastavljeno vprašanje v naslovu je tako: DA. Natančna evidenca delovnega časa in avtomatizirani procesi upravljanja z delovnim časom lahko močno zmanjšajo stroške administracije. S poenostavitvijo podpornih procesov se podjetja tako lahko posvetijo svojim primarnim dejavnostim.