Izkoristite prednosti (in obvladajte slabosti) oddaljenega dela

Uspešna podjetja se vse bolj poslužujejo možnosti oddaljenega dela. Slednje prinaša vrsto prednosti tako za delodajalca kot delojemalca. Kljub temu se slovenska podjetja in organizacije razmeroma malo poslužujejo možnosti dela na daljavo. Inšpektorat za delo je v lanskem letu zabeležil 270 prijavljenih primerov, kar je sicer bistveno več kot pred 5 leti (50 primerov), vendar še vedno relativno malo.

Poglejmo si, katere so najbolj izpostavljene prednosti dela na daljavo za delojemalca.

Prihranek časa in denarja za prevoz na delovno mesto je zagotovo eden izmed velikih motivov za delo od doma. Ste kdaj pomislili, da v povprečju letno porabite več kot 6 celih dni (145 ur letno!) samo za prevoz na delo?


Poleg prihranka časa je prednost dela na daljavo tudi bistveno lažje in učinkovitejše usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti. To pomeni manj stresa, večjo kakovost življenja in večje zadovoljstvo pri delu, kar posledično vpliva tudi na kakovost rezultatov dela. 

Ljudje smo socialna bitja in potrebujemo medsebojni stik, vendar pogosti stiki pomenijo tudi prekinitve. Pri delih, ki zahtevajo dolgotrajno umsko koncentracijo, so pogoste prekinitve moteče. Z delom od doma lahko dosežemo bistveno manj prekinitev in s tem povečamo kakovost dela in rezultatov.

Tudi delodajalec ima vidne prednosti omogočanja dela na daljavo. 
Z omogočanjem dela na daljavo lahko zmanjša stroške najema in obratovanja poslovnih prostorov. Hitra simulacija pokaže, da bi z zmanjšanjem stroškov prostora za pet pisarniških mest prihranili letno do 4.000 EUR.

Bistvena prednost omogočanja fleksibilnega dela (delo na daljavo in prilagodljiv urnik dela) je, da s tem pritegnete najbolj talentirane mlade kadre. Generacija Y je mobilna, ne sprejema hierarhije, ne odgovarja jim fiksni urnik dela in stroga pravila, navajeni so biti ves čas on-line zato jim delo na daljavo pomeni veliko.

Ne nazadnje, bo delodajalec z zgornjimi ukrepi povečal kakovost, učinkovitost in storilnost, s čimer bo bolj konkurenčen.

Ne smemo si zatiskati oči pred nekaterimi slabostmi in nevarnostmi dela na daljavo. Zadržki pred uvajanjem dela na daljavo so predvsem povezani s pomanjkanjem nadzora nad delom, varnostni zadržki v primeru dela z občutljivimi podatki ter pomanjkanje osebnega stika in interakcije z zaposlenimi. Pri reševanju zahtevnih problemov lahko v dinamičnem brainstormingu s sodelavci zadevo rešimo v 15 minutah, za kar bi na oddaljen način potreboval tudi cel dan.

Kako obvladati slabosti in nevarnosti dela na daljavo?

 1. Sprejmite pravilnik o delu na daljavo.
  Določite katerih delovnih mestih je delo na daljavo mogoče in kakšni so pogoji, da zaposleni pridobi to pravico. Nekatera podjetja ločijo med dvema oblikama: i) rednim delom od doma, kjer zaposleni večino dela opravlja od doma ter ii) izrednim delom od doma, kjer zaposleni to možnost izjemoma izkoristijo za lažje usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja.
 2. Oddaljeno delo ni primerno za vsakega, niti za vsako delovno mesto.
  Specifika delovnega mesta in osebna odgovornost zaposlenega sta ključna pri presoji, ali je delo na domu v konkretnem primeru izvedljivo. Morda opredelite vsaj delovne naloge, ki jih zaposleni lahko opravi doma oz. običajnega delovnega mesta (npr. priprava predstavitve, spletno izobraževanje, itd.). O ureditvi dela na daljavo je po trenutni slovenski zakonodaji potrebno obvestiti Inšpektorat za delo.
 3. Zagotovite orodja in znanja za učinkovito oddaljeno delo.
  Tehnologija danes omogoča, da ste dosegljivi in da dosežete vaš poslovni informacijski sistem od kjerkoli. Orodja za sodelovanje, video-konferenčne klice, oddaljen dostop, beleženje opravljenega dela ter delovnega časa vam omogočajo, da sicer pisarniško delo opravite od kjerkoli. Tukaj najdete nekaj nasvetov, kako učinkovito upravljati s časom pri delu od doma.
 4. Uvedite sisteme učinkovitega nadzora.
  Zaposleni, ki delajo na daljavo naj jasno razmejijo med časom, ko so na razpolago in delajo ter časom, ko ne delajo. Poskrbite, da držijo ustrezno ravnotežje med delovnim časom in zasebnimi opravki. Njihovi rezultati dela naj bodo dnevno vidni in merljivi. Dobro je, da ohranjate dnevni stik z zaposlenimi, ki delajo od doma in da se o nalogah in ciljih vnaprej dogovorite.
 5. Izvajajte obvezna redna srečanja v živo.
  Pri dolgotrajnem delu od doma obstaja nevarnost odtujitve od tima in sodelavcev ter s tem upad motivacije. Zato je priporočljivo, da zagotovite redna srečanja “teledelavcev” (delojemalci, ki pretežno delajo na daljavo) z ostalimi sodelavci.