IT izzivi v šolstvu

Danes se je Špica udeležila XXIV. strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva.

Na srečanju smo slišali veliko odzivov na IT izzive v šolskem sektorju, ki jih Špica pokriva.

Pogovarjali smo se o evidenci delovnega časa in popisu osnovnih sredstev.

“Počasi bo treba preiti na sodobnejše sisteme”

Tisti ravnateljice in ravnatelji, ki še vodijo evidenco ročno (“na papir”) ali pa znotraj sistemov, ki poleg drugih stvari, vodijo še evidenco delovnega časa, so poročali, da bo tudi na osnovi ugotovitev računskega sodišča potrebno preiti na sodobnejše sisteme.

Pomembno je voditi pedagoške in nepedagoške ure ločeno.

Špica je na dogodku predstavila, kako podpira specifičen, neuniformiran način dela učiteljev. Registriranje posebnih vrst dela, kot so priprave na pouk, mentorstva, tekmovanja, dodatna strokovna pomoč za učence z učnimi težavami se vodijo z določitvijo kategorij v sistemu. Na koncu meseca se tako transaprentno prikaže koliko časa je bilo porabljenega za katero od vrst dela.

Sistem seveda omogoča tudi naprednejše načine registriranja delovnega časa, kot je registriranje preko mobilnih telefonov s sporočanjem geolokacije registracije ali preko računalnikov z možnostjo omejitve IP naslova.

Izkazalo se je, da je Špicina prednost lastnega razvoja in odličnega poznavanja slovenske zakonodaje in zahtev v šolstvu prepoznana in cenjena. Ena od udeleženk srečanja nam je povedala, da se je dolga leta upirala uvedbi elektronske evidence, danes (ko Špicino evidenco ima), pa pravi, da sploh ni vedela, kaj vse evidenca doprinese. Od bistvenega zmanjšanja administrativnega dela, do zakonske skladnosti in vpogleda v ure zaposlenih od kjerkoli in kadarkoli na transparenten način v realnem času.

“Dober računovodja sam predlaga izboljšave”

Druga rešitev, ki smo jo Špičaki predstavili, je bil elektronski popis osnovnih sredstev. Veliko šol še vedno vodi popis na papirju, kar je zaradi časovne potratnosti inventure in števila napak ter količine ročnega dela neustrezno. Ena od ravnateljic nam je zaupala, da je ob upokojitve računovodkinje dobila novega računovodjo, ki je predlagal uvedbo elektronskega popisa. Povedala je, da dober računovodja lahko zelo pripomore k boljšim procesom v šoli.

Špica je demonstrirala kako poteka popis s črtno kodo – udeleženci so lahko preizkusili terminale za popis črtne kode. Odčitali so črtno kodo lokacije in na njo zavedli inventar, polepljen s črtno kodo.

Tisti, ki so imeli srečo, so inventar (promocijsko čokolado) odnesli domov.

V kolikor imate tudi sami izzive na področju evidence delovnega časa ali popisa osnovnih sredstev,  je ekipa Špice vedno na voljo.

Event

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.