Ali je čas za nadgradnjo kontrole pristopa?

Kdaj je najboljši čas za nadgradnjo vaše rešitve za kontrolo pristopa?

kontrola pristopa

Številne organizacije se pri opremi ravnajo po pravilu: ne menjamo, dokler se ne pokvari. V časih hitro razvijajoče se tehnologije in posledično tudi pojava novih varnostnih izzivov, je lahko tak pristop tvegan. Uporaba zastarelih sistemov za kontrolo pristopa izpostavlja organizacijo, objekte, strežniške prostore in računalnike, grožnjam nepooblaščenega dostopa in z njim povezanih posledic. Zakaj bi se morali uporabniki odločiti za nadgradnjo sistema? Eden izmed najpomembnejših razlogov za nadgradnjo zastarelega sistema za kontrolo pristopa je potreba po visoki stopnji varovanja zasebnosti podatkov.

Varnost podatkov

Ne glede na to, ali gre za vzpostavitev sodelovanja s stranko, ki ima potrebo po zagotavljanju visoke stopnje varnosti, doseganju predpisov določenih sektorjev ali prihodom novih oseb v prostore, je motivacija enaka: tako podatki kot postori, so izpostavljeni določenim tveganjem, zaradi česar potrebujejo zaščito. Zastarela tehnologija pa ni več pravi odgovor na sodobne izzive na področju kontrole pristopa in upravljanja identitete. Nadgradnja sistema za kontrolo pristopa tako omogoča identifikacijo s pomočjo novih tehnologij, kot so mobilni telefoni. Z odločitvijo za nadgradnjo sistema poskrbimo, da rešitev ostaja v koraku s časom, kar pomeni, da se ne srečujemo s težavami integracije z novejšimi verzijami operacijskih sistemov.

V raziskavi kontrole pristopa, opravljene v letu 2016, je zaradi zastarele infrastrukture, 44% vprašanih izrazilo, da nameravajo nadgraditi svoje rešitve za kontrolo pristopa. To je pomemben kazalec, ki kaže na to, da se končni uporabniki zavedajo razvijajočih tveganj, ki ogrožajo njihove organizacije, vedo pa tudi, da lahko največ za zaščito podatkov naredijo z vpeljavo dobrih varnostnih procesov. Za 92% uporabnikov bi razkritje pomanjkljivosti obstoječega sistema za kontrolo pristopa predstavljalo dovolj velik razlog za odločitev menjave sistema, vendar ne nujno iz preventivnih vzgibov.

Na lokacijah podjetij lahko v vsakem trenutku poleg zaposlenih najdemo tudi osebe, ki imajo odobren dostop do izbranih območij v izbranih časovnih intervalih. To so lahko obiskovalci, vzdrževalni delavci ali pogodbeni izvajalci. 75% anketirancev je navedlo, da se omenjene skupine oseb redno nahajajo v njihovih poslovnih prostorih. Rešitve, ki omogočajo upravljanje obiskov v sodobnih sistemih za kontrolo pristopa, znatno izboljšujejo zaščito izbranih prostorov na območju nepooblaščenega vstopa. Mobilna kontrola pristopa vodjem varnostnih in upravljalskih služb omogoča spremljanje pretoka oseb na izbranih območjih.

Prednosti za uporabnike

Nenehni razvoj potrošniške tehnologije se je prenesel tudi v poslovni svet preko naprav, ki niso v uporabi le med delom, temveč tudi v naših zasebnih življenjih. Sistem omogoča zaposlenim, da na delovnem mestu uporabljajo svoje naprave (BYOD), npr.: pametni telefon. Organizacije imajo tako možnost, da vsak dan uporabljajo vse naprednejšo varno tehnologijo, ki jo uporabljajo zaposleni. Namesto še več kartic in obeskov, ki se hitro izgubijo, se zaposleni poslužujejo rabe pametnih naprav, ki so priročne tako njim, kot tudi delodajalcem za kontrolo pristopa. Mobilna kontrola pristopa na trgu je čedalje pogostejša praksa, ki prinaša številne prednosti. Vendar pa je potrebno pred prehodom na nadgradnjo razumeti potrebe uporabnikov stavb. Poročilo kaže na to, da ima 43% sodelujočih v raziskavi željo po dostopu do kontrolnega sistema, medtem ko ima 32% organizacij potrebo po različnih ravneh kontrole pristopa, glede na dodeljene pristojnosti. Ta dodatni varnostni element je gotovo pomemben korak, ki se lahko izvaja zgolj po zaslugi sodobne tehnologije.

Uporaba mobilnih naprav kot identifikacijskega sredstva za kontrolo pristopa, na več ravneh odpravlja potrebo po nakupu več naprav, ki bi lahko otežile postopek in povzročile zmedo. Poročilo prav tako navaja, da 29% anketirancev želi tehnologijo, ki se lahko spoprime z izzivi prihodnosti. To je sedaj preprosto izvedljivo z rešitvijo za mobilni pristop, ki omogoča uporabo sodobnih, varnih metod. Ena izmed največjih ovir pri nadgradnji pristopa poslovnega sistema, je prepričanje, da bo prehod na novo storitev privedel do motenj vsakdanjega delavnika, saj kar 69% vprašanih verjame, da prehod na nov sistem za kontrole pristopa moti delovne operacije, 55% pa jih to navaja kot ključni razlog za oklevanje pri odločitvi za nadgradnjo sistema. V praksi se izkaže, da je strah odveč. Na večini lokacij je namestitev možno urediti brez hrupa, z uporabo obstoječe strojne opreme za kontrolo pristopa in minimalnimi stroški.

Prilagodljivost

Nova rešitev za kontrolo pristopa mora biti prilagodljiva, saj uporabnikom ne sme predstavljati zgolj »dodatnega načina za odpiranje vrat«. Open Supervised Device Protokol (OSDP) za zaščito komunikacije med napravami v okviru sistema za kontrolo fizičnega pristopa, postaja vse bolj pogost, saj omogoča standardizacijo in fleksibilnost. Prav prilagodljivost nudi podporo številnim aplikacijam, ne le za upravljanje fizičnega pristopa, temveč tudi za aplikacije na področju logičnega dostopa, npr.: prijavo uporabnika v računalnik in za uporabo programske opreme. Dodatni sistemi za kontrolo uporabe sistema, kot je management uporabe tiskalnikov in fotokopirnih strojev, pomeni uvedbo dodatnih kartic za njihovo uporabo. Tu se pojavi odlična priložnost, da organizacije združijo kontrolo pristopa preko enega sistema, ki podpira uporabo brezkontaktnih sredstev ali mobilnih telefonov. Uporaba sodobne tehnologije v obliki mobilnih, nosljivih sredstev, strankam omogoča poenostavitev uporabe, saj z eno pooblaščeno napravo omogoča dostop do različnih prostorov, v skladu s potrebami. Skoraj četrtina sodelujočih v poročilu je izrazila željo po upravljanju večjega števila različnih pravil. Zahvaljujoč rešitvam za mobilni dostop, jih lahko več konfiguriramo in shranimo na eni napravi, kar poenostavi aktivnosti podpore in zagotavlja boljšo zaščito zasebnosti podatkov.

Sklep

Čeprav je jasno, da obstajajo ovire za nadaljnje širjenje zapletenega sistema za kontrolo pristopa, se organizacije vse bolj zavedajo in osredotočajo na zaščito svojega premoženja, kar predstavlja podporo varnosti in njihovi IT infrasturkturi. Kljub tehnološkemu napredku, so uporabniki še vedno zadovoljni s karticami in obeski, ki pa ne ponujajo sofisticirane zaščite in šifriranja, ki ga ponujajo rešitve za kontrola pristopa z mobilnimi napravami. Obstoječe rešitve za kontrolo pristopa je mogoče nadgraditi z minimalnim posegom in stroškovno učinkovito namestitvijo. Upravitelji zgradb in vodje varnostnih služb se morajo tako vprašati, kaj stane več – menjava zastarelega sistema ali sanacija posledic vdora v prostore ali v najslabšem primeru, v informacijske sisteme.

V kolikor se vam porajajo dodatna vprašanja glede nadgradnje kontrole pristopa, se oglasite.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.