5 najpogostejših kršitev, na katere naletijo inšpektorji

Na praznik dela nihče ne dela. Tega pravila menda nihče ne krši. Ugotavljajo pa, da je kršitev temeljnih pravic iz delovnega razmerja iz leta v leto več. Izpostavljajo pozna in deljena izplačila dohodka ter prispevkov in predvsem na kršitve vodenja evidenc o delovnem času. 

evidenca delovnega časa


Imel sem priliko govoriti z delovnim inšpektorjem in zanimalo me je, kako ukrepajo v primeru ugotovljenih kršitev, ki jih navaja članek:

Vodenje prirejenih evidenc delovnega časa
Delovni inšpektorji v tem primeru ne ukrepajo neposredno, temveč prijavijo sum kaznivega dejanja Policiji, ki ukrepa dalje skladno z zakonodajo. Sum prirejene evidence delovnega časa je npr. to, da imate v storitveni dejavnosti vsak dan evidentiran prihod delavca ob enaki uri (npr. 8:00) in odhod ob enaki uri (16:00). V primeru, da delovni inšpektorat prejme prijavo kršitev pravic o delovnem času, se za sum prirejene evidence lahko smatra, če je vsak dan evidentiranih natanko 7 ur in 30 minut dela. 

Pisanje za nazaj (ali celo za naprej!)
Nekateri inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci razpored dela obravnavajo kot evidenco o izrabi delovnega časa, kar seveda ni prav. Pisanje evidence za naprej (za cel mesec) ni evidenca izrabe delovnega časa, temveč razpored dela. Sledi opozorilo in ureditvena odločba ali globa. Pisanje evidence za nazaj vam v primeru obiska inšpektorja tudi ne bo pomagalo. Edina rešitev je voditi evidenco sproti.

Dvojne evidence delovnega časa
To res težko razumem, ampak se dogaja. Če inšpektorju pokažete evidenco, za katero sumijo, da je lažna, lahko primer odstopijo organom, ki preganjajo kazniva dejanja. Ampak, a ni že vodenje ene evidence naporno… zakaj bi torej vodil dvojno evidenco? A ne zahteva naša država preveč evidenc in imate papirja čez glavo?

 

Morebitne razloge za vodenje dvojne evidence lahko odpravite že z dobrim pravilnikom o delovnem času.

 
Neizplačilo nadur
Pri nadurah prihaja do največ potencialnih kršitev. Nadurno delo mora biti odrejeno. Tako pravi Zakon o delovnih razmerjih. Praviloma vnaprej in izjemoma za nazaj. Praviloma pisno in izjemoma ustno, s kasnejšo pisno sledjo. Ni vsaka ura, ki je nad planiranim razporedom, avtomatično nadura. S sodobno programsko opremo lahko enostavno vodite saldo ur v okviru fleksibilnega delovnega časa in fond odrejenega nadurnega dela.

Odrejanje nadurnega dela in razporejanje delovnega časa 
Delodajalci morajo vnaprej objavljati razpored delovnega časa. Dinamika današnjega poslovnega okolja narekuje, da se te prerazporedbe v realnosti dogajajo v zadnjem trenutku. To sicer ni nič protizakonitega. Prav tako zakon ne predvideva, da bi tako prerazporeditev morali obravnavati kot nadurno delo. Lahko jo obravnavamo kot neenakomerno razporeditev delovnega časa in ob tem spoštujemo omejitve referenčnega obdobja, ki jih nalaga zakon.

Ugotavljam, da obstajata dva temljna razloga za ugotovljene kršitve:

  • neobstoj internega akta o delovnem času v organizaciji,
  • ročno ali pomanjkljivo vodenje evidence o izrabi delovnega časa.
Tem težavam se lahko izognete s pogovorom s svetovalcem in uvedbo primerne rešitve za vodenje evidence o delovnem času.