2 najčešća razloga za kupovinu sistema za evidenciju radnog vremena

U Špici smo istraživali zašto se preduzeća odlučuju za uvođenje sistema za evidentiranje radnog vremena. Rezultati tog istraživanju su sledeći:

1. Ušteda vremena

Ušteda, kada govorimo o ROI-u (return of investment) – povratku investicije, reč je koju najviše volimo da čujemo. Uštede zavise od veličine preduzeća, kompleksnosti procesa i načinu rada u preduzeću. Manja preduzeća uštede, pre svega, na prekucavanju i izračunavanju sati prisutnosti (i odsutnosti) zaposlenih, veća (koja koja sebi ne mogu priuštiti prekucavanje, imaju već neki elektronski oblik tog aspekta) pri automatskom izračunu sati mogu odrediti vrstu plaćanja za vrstu obavljenog posla (broj redovno odrađenih sati, noćni rad, prekovremeni…). Na nedavnoj instalaciji, u jednom većem preduzeću, vreme za pripremu plate sa dve nedelje rada dvoje računovođa, skratilo se na dva dana rada jednog računovođe. Taj podatak daje osećaj o kolikim uštedama zapravo govorimo. Sekundarno se uštede pokazuju i pri upravljanju radnim vremenom, a posebno ako vreme beležimo i po obavljenim zadacima (job costing).

Evidenca delovnega časa

2. Trenutna prisutnost

Proveravanje ko je došao na posao, a ko nije je, moguće je uz Špicino rešenje za evidenciju radnog vremena. Kroz 25 godina iskustva, preko 2.000 instalacija i preko 700.000 korisnika koji se svakodnevno registruju preko terminala, pametnih telefona ili interneta, ustanovili smo kako najbolje upravljati radnim vremenom. Takođe, naše iskustvo može reći šta sa evidencijom radnog vremena dobijaju zaposleni, a šta dobijaju nadređeni. Više o tome ko šta dobija sa evidencijom pročitajte na blogu >>> 

Evidencija radnog vremena pomaže pri upravljanju sa najvećim interesom preduzeća: vremenom svojih zaposlenih.

Možemo registrovati različite načine rada: od industrijskog do fleksibilnog, koja područja spadaju u evidenciju radnog vremena (vođenje odsutnosti, upravljanje posetiocima, priprema plata…) i da li je vaš sistem za evidenciju radnog vremena optimalan, možemo da proverimo zajedno. Stojimo vam na raspolaganju >>>

SHARE