Uvođenje novih tehnologija za evidenciju radnog vremena preduvjet je za povećanje sigurnosti poduzeća

U novije vrijeme, potreba za zamjenom kartica i čitača koji rade na zastarjelim tehnologijama postaje iznimno važno. Više je razloga za to, a najvažniji je povećanje razine sigurnosti, ali i visoka cijena održavanja zastarjelih tehnologija.

Ipak, najvažniji razlog za zamjenu je vrlo niska razina sigurnosti zastarjele tehnologije zbog sve veće jednostavnosti kopiranja takvih kartica. Starije tehnologije kartice mogu se vrlo jednostavno i uz male troškove kopirati i tako ugroziti sigurnost imovine i ljudi. Kada se kartica kopira, sustav ne može identificirati kopiju od originala zato što su tragovi koje kopirana kartica ostavlja u sustavu isti su kao i tragovi originalne kartice.  Drugim riječima, to znači da ne možemo sa sigurnošću reći tko je i kada pristupao određenom objektu ili prostoriji. Isto tako, kada je riječ o evidenciji radnog vremena, ne možemo znati je li zaista riječ o osobi koja se je trebala registrirati ili je netko drugi registrirao radno vrijeme u ime te osobe. To je samo pokazatelj da sustav nije siguran, a pohranjeni zapisi se ne mogu smatrati vjerodostojnima.

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa pomoću kartica jedno je od najčešćih tehničkih rješenja

Nameće se pitanje: koja je tehnologija kartica najsigurnija? Odgovor na to nije jednoznačan. Naime, činjenica je da nema apsolutno sigurne i neprobojne tehnologije, upravo zato što se tehnologija vrlo brzo razvija i potrebno je kontinuirano pratiti trendove razvoja novih tehnologija na području sigurnosti. Svakako bi trebalo preispitati postojeća rješenja i provjeriti koje su to alternative starijim tehnologijama. U tom smislu, zamjena kartica s novijom tehnologijom najbolje je rješenje. Međutim, to uključuje i zamjenu čitača za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Zamjena svih kartica i čitača može biti opsežna i zahtjevna intervencija i zato u Špici nastojimo korisnicima pružiti pravi izbor tehnologija, opreme i postupaka kako bi postupno i ekonomično, osigurali prijelaz na naprednije tehnologije. Kako bismo proces zamjene i prijelaza na nove tehnologije uspješno realizirali, korisnicima savjetujemo dvije opcije:

  1. hibridne kartice i
  2. hibridni čitači.

1.) HIBRIDNE KARTICE ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA I KONTROLU PRISTUPA

Hibridna kartica ima mogućnost kombinacije dvije tehnologije: stare i nove. U svim ostalim aspektima ovo je standardna plastična kartica ili privjesak.

Omogućuje nam da se na nekim čitačima registriramo s karticama ili privjescima starije generacije, a na nekim s karticama ili privjescima novije generacije, odnosno tehnologije. To nam omogućuje kontinuirana nadogradnja sustava.

2.) HIBRIDNI ČITAČI ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA I KONTROLU PRISTUPA

Slično kao hibridna kartica i hibridni čitač kombinira dvije tehnologije. Na taj način omogućujemo čitanje starih i novih kartica.

Koja od ove dvije opcije je najprihvatljivija? To ovisi o konkretnom slučaju. Naši stručnjaci donose procjenu na temelju pregleda situacije i analize slučaja te nastoje izbjeći nepotrebne troškove i eventualne probleme kod kontrole pristupa i evidencije radnog vremena kako bi sustav ostao funkcionalan, a razina sigurnosti na visokoj razini.

 Kada možemo reći da je kartica zastarjela? 

Za kartice ili kartičnu tehnologiju možemo sa sigurnošću reći da je zastarjela kada je cijena ili složenost kopiranja usporediva ili čak manja od kopije običnog ključa. Uz moderne tehnologije, složenost i troškovi kopiranja znatno su veći – do te mjere da se kopiranje kartica u većini slučajeva jednostavno ne isplati.

Dobar pokazatelj zastarjelosti je, naravno, i vrijeme. Sa sigurnošću možemo tvrditi: što je tehnologija starija, to je manje sigurna. Pri tome se, svakako, obraća pozornost na činjenicu da se ne radi o starosti kartica, nego o starosti  ugrađene tehnologije. Bez obzira na to što je određena tehnologija zastarjela, na tržištu se svejedno mogu pronaći i takve opcije i rješenja.

Prijelaz na nove tehnologije prije ili kasnije čeka svakog korisnika. Korisnicima se savjetuje da taj posao odrade čim prije te da svakako u obzir uzmu zastarjelost tehnologije koju koriste.

Naši stručnjaci rado će vam pomoći u pronalasku optimalnog rješenja. Pošaljite nam upit na info@spica.hr i odgovorit ćemo u najbržem mogućem roku.