Ušteda vremena kod uvoza podataka

‘Nadogradnja sustava rađena je tokom popisa, a dobra tehnička priprema omogućila je promjenu softverskog rješenja bez zastoja u radu. Najvažnije je bilo da se sačuvaju do tada prikupljeni podaci i prenesu u novu sustav.’

Dragan Radenović, Property Manager

Alpha banka jedna je od vodećih bankarskih grupacija Jugoistočne Europe (Grčka, Srbija, Cipar, Rumunjska i Albanija). Na tržištu Republike Srbije posluje od 2002. godine, a privatizacijom Jubanke A.D. Beograd, 2005. godine, pozicionirala se u sam vrh srpske bankarske elite. Alpha banka zapošljava preko 1500 ljudi, u 80 poslovnica diljem Srbije, a sa Špica Centrom surađuje dugi niz godina. Nakon iskustva s rješenjem APOS za automatizaciju popisa osnovnih sredstava, koje je u potpunosti zadovoljavalo dotadašnje potrebe, Alpha banka se odlučila za migraciju na sustav FRONTMAN ASSETS, modernije rješenje, s mnogo više neophodnih i korisnih funkcionalnosti.

Više o suradnji Alpha banke i Špice čitajte u studiji slučaja >>>

Za više informacija o sustavu za praćenje osnovnih sredstava ugovorite sastanak i sa zadovoljstvom ćemo naći optimalno rješenje za vas.

SHARE
Nikola Dujmešić is a presales consultant. His field of expertise is supply chain management. He has a Logistics Faculty degree which enables him to understand the market from the customer point of view.