Ugovor o održavanju sustava donosi brojne prednosti!

Evidencija radnog vremena zakonska je obveza poslodavca

Evidencija radnog vremena zakonska je obveza i poslodavci su dužni, prema Zakonu o radu, voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Osim toga, poslodavac je dužan inspektoru rada, na njegov zahtjev, dostaviti podatke kojima dokazuje uredno vođenje evidencije o radnicima i o radnom vremenu. Dok je u manjim poduzećima ovakva vrsta obveze jednostavnija, s povećanjem broja zaposlenika raste i složenost vođenja evidencije. Špica ima više od 25 godina iskustva na razvoju ovih sustava i svojim korisnicima pruža različite mogućnosti i rješenja koja se odnose na automatsko vođenje, planiranje i evidentiranje radnih sati djelatnika. Na taj način, omogućujemo usklađenost naših korisnika sa zakonskim odredbama, posebno što se tiče Zakona o radu. Najvažniji proizvod je Time&Space sustav koji omogućuje čitav niz rješenja i modula za potrebe korisnika. Iako kontinuirano radimo na unaprijeđenju sustava, uvijek postoji mogućnost iznenadnih poteškoća pri korištenju sustava. Upravo zato, naši korisnici imaju mogućnost korištenja Ugovora o održavanju, kao dodatne pogodnosti koja osigurava čitav niz prednosti.

Prednosti Ugovora o održavanju sustava za evidenciju radnog vremena i kontrole pristupa

Ugovor o održavanju Time&Space sustava pruža brojne pogodnosti za korisnike koje će u nastavku biti podrobnije objašnjene.

1.) Prioritetni tretman sa zajamčenim vremenom odziva

U sustavima koji su ključni dio poslovnih informacijskih sustava, brza intervencija u slučaju poteškoća pri radu sustava, od velike je važnosti. Korisnici koji imaju Ugovor o održavanju imaju prednost pri pružanju usluga tehničke podrške.

2.) Besplatni preventivni pregled

Besplatni preventivni pregledi imaju zadatak spriječiti moguće probleme korištenja sustava na način da se na vrijeme otkriju nedostaci koji naknadno mogu prouzrokovati zastoj i probleme rada Time&Space sustava. Ugovorom o održavanju stranka stječe pravo na besplatni preventivni pregled jednom godišnje. Ova opcija posebno je važna i radi zakonskog usklađivanja. Naime, prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužan je održavati u ispravnom stanju ugrađeni sustav tehničke zaštite kao i njegove dijelove i najmanje jednom godišnje ih servisirati. Poslove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite (članak 23 Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite). Na ovaj način može se ispuniti obveza koju Pravinik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite nalaže svima koji imaju tu obvezu.

3.) Besplatna tehnička podrška

Usluge održavanja izvedene na daljinu besplatne su za korisnika. Većina tehničkih problema, zahvaljujući razvoju tehnologije, može se riješiti udaljenim spajanjem na sustav korisnika, bez potrebe fizizičke prisutnosti. Osim toga, naši stručnjaci vrlo rado će pomoći i savjetima kako što bolje i kvalitetnije iskoristiti sve značajke Time&Space sustava i otkloniti moguće teškoće pri korištenju sustava.

4.) Besplatne nove verzije Time&Space sustava

Naši programeri kontinuirano rade na poboljšanju Time&Space sustava kako bi se omogućile bolje funkcionalnosti samog sustava te otklonili eventualni postojeći nedostaci. Ugovorom o održavanju korisnici imaju pravo na besplatne nove verzije softvera.

5.) Produljena garancija na opremu vlastite proizvodnje

Određeni kvarovi opreme uvijek su mogući. U takvim slučajevima, velika prednost Ugovora o održavanju je to što donosi produljenje jamstva na opremu vlastite proizvodnje na ukupno 36 mjeseci.

U današnje vrijeme modernih tehnologija, vrlo važno je osigurati kontinuiranu podršku kako se ne bi dogodilo da poslovni procesi zastanu zbog tehničkih poteškoća. Održavanje je u tom smislu vrlo bitno i omogućuje veću sigurnost kod korištenja sustava. Još uvijek nemate Ugovor o održavanju? Svakako nas kontaktirajte za više informacija!