Touch Screen u skladištima i Telnet aplikacije

Prijelazom na Android ručne terminale u industriji pojavljuje se pitanje kako će novi touch screen uređaji raditi na testiranim Telnet aplikacijama? Zebra je, u suradnji s Wavelinkom, pripremila inovativno rješenje koje postojeće tekstualne Telnet aplikacije pretvara u touch-screen sučelje. Prilagodba se odvija na samim terminalima i može se podesiti bez programiranja. Wavelink je rješenje nazvao All  Touch Terminal.

Dva su primjera Android uređaja za rad u skladištima:
Prednosti All Touch Telnet-a:
  • prijelaz na moderno touch-screen sučelje
  • operateri imaju iskustvo sa radom na takvim tipkovnicama sa pametnih telefona
  • manje klikova i tipkanja po tipkovnici
  • stare Telnet aplikacije možete i dalje koristiti na novim uređajima
  • jednostavan prijelaz na moderne uređaje
  • usporedan rad više vrsta uređaja (Windows Mobile i Android)

 

Za više informacija svakako nas kontaktirajte i sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

SHARE
More than 20 years of ICT business development and management experience. Involved in both management, sales and development of complex ICT solutions. Specialties: Expert in enterprise mobility, ie: mobile computing solutions for the enterprise.