Špica je sudjelovala na Adria Security Summitu!

Ove je godine održan Adria Security Summit u Šibeniku od 13. -15. rujna u hotelu Solaris. Špica je, kao jedan od sponzora summita, predstavila svoje rješenje za kontrolu pristupa!

Na Špicinom štandu mogli ste saznati više o:

  • razvoju novih tehnologija na području kontrole pristupa
  • važnosti fizičke kontrole pristupa u okviru cjelokupnog sustava tehničke zaštite kod objekata od javne važnosti
  • novostima na području našeg sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Time&Space
  • prednostima korištenja mobilnih telefona pri kontroli pristupa

U slučaju da ste propustili summit svakako nas kontaktirajte i ugovorite sastanak.

SHARE
Neven Rusković is CEO of Špica Sustavi, a system integrator and time and attendance solution developing and selling company. His expertness arises from enthusiasm towards modern RFID and BLE technologies, based on his master of science electrical engineering.