Registracija s karticama na pametnom telefonu

Špica slijedi nove oblike poslovanja i rada. Kako bismo omogućili alternativu situacijama u kojoj nije moguće koristiti terminal za registraciju, razvili smo aplikaciju za Android pametne telefone (Spica ATT) koja korisnicima omogućava da

svoje radno vrijeme registriraju tako da prislone karticu na Android pametni telefon koji podržava NFC tehnologiju.

Sve o aplikaciji, kao i preporučenim uređajima za njezino korištenje napisali smo u brošuri Spica ATT >>>

Spica ATT Famoco

Poduzeće se može opskrbiti s bilo kojim Android pametnim telefonom koji podržava čitanje NFC kartica i tako omogućiti svojim korisnicima bilježenje radnog vremena.

Potrebno je uzeti u obzir da će korištenje takvih telefona uskoro postati profesionalno, te ćemo od tih telefona imati sve više zahtjeva (kao što je remote upravljanje) u Špici smo pažljivo odabrali uređaj koji odgovara zahtjevima korištenja za registraciju radnog vremena. Uređaj je nastao u poduzeću Famoco, a više o njemu pišemo o brošuri ovdje >>>

Za više informacija svakako nam se javite.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.