Registracija radnog vremena putem interneta

Svako suvremeno rješenje za evidenciju radnog vremena nudi razne mogućnosti registracije:

  • s karticama na terminalima,
  • putem biometrijskih čitača poput čitanja otiska prsta,
  • preko mobilnih telefona,
  • s karticama preko Android uređaja (što dobro dođe ako na lokaciji nemamo interneta i struje),
  • i preko interneta, o čemu je riječ u ovome blogu.

Ako ste vizualni tip pogledajte video dolje, ako niste čitajte dalje:

Video web dog

U situacijama kada neku lokaciju koristi manji broj zaposlenika, zbog financijske učinkovitosti, adekvatno je koristiti internet za registraciju radnog vremena.

Kako se prijavljujemo na posao preko interneta u Time & Space rješenju?

Otvorimo browser (Internet Explorer, Chrome,…) i otvorimo stranicu za prijavljivanje (link nam pošalje naš administrator):

web TS login

Nakon toga, odaberemo koji od događaja želimo registrirati. Događaje definira administrator evidencije radnog vremena, ali najčešće su to:

  • dolazak na posao,
  • odlazak s posla,
  • pauza za ručak,
  • službeni put,
  • privatni izlazak.

webTSdogađaji

Za demonstraciju koristili smo englesku verziju Time&Space-a. Time&Space preveden je u 15 jezika, uključujući Hrvatski, Srpski, Bosanski, Slovenski i Makedonski.

Za više informacija o rješenju Time&Space, svakako provjerite ponudu na našoj web stranici: www.spica.hr.

SHARE
Mladen has more than 7 years of experience in access control and time and attendance area. His field of expertise is work force management and his experience in pre sales are what makes him a valuable player in our company.