Putni nalozi

Time&Space modul Putni nalozi omogućava vođenje putnih naloga u skladu sa zakonom te u isto vrijeme omogućava visoku razinu fleksibilnosti vezanu uz specifične potrebe organizacije.

Modul omogućuje jednostavan unos, provjeru i plaćanje troškova vezanih uz službena putovanja. Učinkovit rad danas se ne odvija u uredu. Sve veća mobilnost zaposlenika zahtijeva jednostavnu i točnu evidenciju radnog vremena, kao i evidenciju troška nastalog tijekom službenog puta.

Jednostavno i intuitivno korisničko sučelje vodi korisnika kroz sve korake njegovog putnog naloga. Nakon unosa osnovnih podataka, ovisno o vrsti službenog puta, unose se i sljedeće informacije:

  • Kilometraža i dnevnica
  • Troškovi
  • Prilozi
  • Predujam
  • Bilješke
  • Obračun

Za više informacija o modulu putni nalozi pogledajte našu web stranicu ili preuzmite brošuru.

SHARE
Slobodan has more than 15 years of experience in access control and time and attendance area. His expertise in presales are what makes him a valuable player in our company.