Podaci za obračun plaća

Svako poduzeće na kraju mjeseca priprema obračune plaća. Osnova za pripremu su podaci o redovnim radnim prisutnostima i o posebnim kategorijama kao što su bolovanja, prekovremeni rad, rad za vikende ili praznike. Posebne kategorije zatim treba dopuniti ovisno o internim i zakonskim pravilima (primjerice prekovremeni, dodaci za noćni rad i tome slično).

Iz razloga što je priprema podataka za obračun plaća usko povezana s evidencijom radnog vremena prikazat ćemo što donosi elektronski proces pripreme podataka za obračun plaća uz pomoć suvremenog sustava za upravljanje radnim vremenom:

Ušteda vremena koje smo trošili na obračun plaća

Najveći, troškovno najosjetniji efekt elektronskog obračuna plaća je smanjenje administrativnog i ručnog rada na kraju mjeseca. Ako poduzeće priprema plaće na taj način da računovodstvo ručno izračunava broj redovnih sati (ili druge vrste rada), ako to radi za sve zaposlenike – to je vremenski velik zalogaj.

Mogućnost za regulaciju takvih situacija

Uvođenjem elektronske evidencije radnog vremena i modula koji podupiru proces pripreme podataka za obračun plaća često se odmah osjeti poboljšanje poslovnih procesa. Na taj se način to područje uredi i rjeđe dolazi do izazova transparentnosti kada je riječ o pravilima radnog vremena.

Prijenos znanja i podataka u sustav

Kada se određeni procesi u firmi temelje na znanju samo jedne osobe (ili nekolicine ljudi) u firmi, to može ugroziti vitalne dijelove poslovanja. Dogodi se, primjerice, da se glavni računovođa, koji jedini zna koja su pravila za obračune plaća u poduzeću, razboli ili prekine radni odnos što je za približavajući datum isplate plaća veliki izazov. Slična je situacija s voditeljima koji moraju pravila (koja se često temelje na usmenoj predaji) s iznimkama provjeravati kako bi se plaće isplatile sukladno dogovorima. Ako se ta znanja prenesu u sustav sve postaje transparentnije i jednostavnije za provedbu.

Manje pogrešaka

Pri ručnom radu nastane niz pogrešaka. Jedna je od njih krivo obračunata plaća. Rješenje tog problema iziskuje dodatni rad i vrijeme računovođa i voditelja koji nastali izazov rješavaju.

Jednostavnost prilagodbe na promjene

Promjene u radnom vremenu od strane zakonodavstva i unutarnje promjene kao što su novi oblici rada zahtijevaju prilagodbe u procesima poduzeća. Koliko će vremena i rada te promjene oduzeti ovisi o učinkovitosti, skalabilnosti i fleksibilnosti rješenja za upravljanje radnim vremenom.

Sudjelovanje zaposlenika u upravljanju radnim vremenom

Time&Space omogućava da zaposlenici sami preuzmu dio odgovornosti za svoje radno vrijeme. Kako? Na terminalu za radno vrijeme mogu jednostavno vidjeti svoje trenutno stanje (saldo sati), i ako on nije odgovarajući mogu nešto po tom pitanju i poduzeti. Uz to mogu putem web aplikacije ili mobilnih telefona provjeravati više podataka o svom radnom vremenu i davati zahtjeve za odsutnostima, najave službenih putovanja ili korištenje prekovremenih. Za okruženja u kojima zaposlenici nemaju web pristup ili mogućnost korištenja mobitela moguće je instalirati Infozone – samoposlužne terminale na kojima zaposlenici provjeravaju svoje stanje i također mogu davati zahtjeve za odsutnostima ili nešto drugo.

Špicino rješenje Time&Space za upravljanje radnim vremenom uz svoj modul PIF (payroll integration framework) osigurava to da je priprema podataka za obračun plaća uz uvoze u računovodstvene ili druge ERP sustave jednostavna, brza, pouzdana i točna.

Za više informacija pogledajte našu web stranicu.

SHARE
Mladen has more than 7 years of experience in access control and time and attendance area. His field of expertise is work force management and his experience in pre sales are what makes him a valuable player in our company.