Kako do brzog povrata investicije ulaganjem u sustav za praćenje osnovnih sredstava?

Postizanje profitabilnog poslovanja istovremeno je izazovno i isplativo. Zatvaranje velike rasprodaje ili predstavljanje novog proizvoda može biti iscrpljujuće. Efikasnost odjela za vođenje poduzeća i odjela zaduženoga za financije upravo su ono što čini razliku između snažnih poduzeća i onih koje se bore za opstanak.

Kada je riječ o upravljanju financijama, postoje brojni pokazatelji koji omogućavaju direktorima i upravi da brzo procijene efikasnost poslovanja u različitim područjima. Takvi pokazatelji, kao što su na primjer mjere likvidnosti i potraživanja važan su alat proaktivnih upravljačkih timova.

Zagonetka osnovnih sredstava

Ulaganje kapitala u osnovna sredstva pruža konkurentu prednost u različitim područjima industrije. U današnjem svijetu brzo napredujućih tehnologija, posjedovanje odgovarajuće opreme vodeći je faktor u svim područjima poslovanja, od razvoja i proizvodnje do odabira cijene proizvoda. S druge strane, pretjerano ulaganje u zastarjela ili loše održavana sredstva ima negativan utjecaj na profitabilnost i povrat investicije.

Općenito, što veći promet tvrtka ostvari uz što manju vrijednost uloženog kapitala u osnovna sredstva, to će biti veći povrat investicije. Drugi način razmatranja ovog problema je investiranje samo u sredstva koja su zaista nužna za postizanje konkurentnosti i ništa više od toga.

Postizanje ravnoteže

Ostvarivanje ovog cilja zahtijeva da uprava u svakom trenutku ima uvid u sva sredstva koja posjeduje. Važan dio ovog procesa je praćenje sredstava i nadziranje ukupne vrijednosti investicije. Naravno, mnogim malim i srednjim poduzećima takve informacije nisu lako dostupne što onemogućava praćenje navedenih stavki.

Iznenađujuće je da i mnoge velike tvrtke ne uspijevaju precizno upravljati svojim osnovnim sredstvima. Umjesto stvarnog praćenja osnovnih sredstava, mnogi se primarno oslanjaju na brojeve dobivene iz računovodstvenih transakcija kao što je amortizacija troškova.

Održavanje precizne evidencije o zalihama osnovnih sredstava omogućuje analizu poslovanja pomoću važnih financijskih pokazatelja. Tvrtke čije su investicije barem srednje razine mogu koristiti koeficijent obrtaja imovine. Ovaj pokazatelj dobiva se dijeljenjem neto prodaje odjela ili cijelog poduzeća s ukupnom vrijednošću osnovnih sredstava.

Ovaj broj ima dvostruku ulogu. U svakom trenutku pruža mogućnost procjene u kojoj mjeri poslovanje tvrtke zadovoljava očekivanja i standarde u industriji. To je zapravo mjera učinkovitosti upotrebe kapitala u ostvarivanju prihoda.

Druga bitna značajka ovog pokazatelja je mogućnost procjene trendova učinkovitosti. Opadanje njegove vrijednosti s vremenom, može upućivati na prekomjerno ulaganje u osnovna sredstva kao što su oprema, postrojenje i ostali proizvodni elementi. Ovakav trend također se javlja kada dođe do neuspjeha u unovčavanju neupotrebljene ili nedovoljno upotrebljavane opreme koja se zamijeni novijom.

Mogućnost upravljanja osnovnim sredstva

Zbog zabrinutosti oko težine zadatka, mnoga poduzeća ne uspijevaju prikladno upravljati ključnim elementima poslovanja kao što su osnovna sredstva i inventure. Međutim Špica je razvila rješenje za praćenje osnovnih sredstava koje je usmjereno na pristupačno i učinkovito upravljanja sredstvima.

Frontman Asset omogućit će vam jednostavno prikupljanje podataka i praćenje sredstava. Za više informacija nas kontaktirajte.

SHARE
Nikola Dujmešić is a presales consultant. His field of expertise is supply chain management. He has a Logistics Faculty degree which enables him to understand the market from the customer point of view.