Je li vrijeme za nadogradnju sustava kontrole pristupa?

kontrola pristopaKada je najbolje vrijeme za nadogradnju vašeg rješenja za kontrolu pristupa? Mnoga poduzeća se vode pravilom da ne trebamo mijenjati nešto što nije pokvareno. No, ovo može biti rizičan pristup u svijetu u kojem tehnologija i prateći rizici vrlo brzo evoluiraju.

Korištenje starih sustava za kontrolu pristupa izlaže poduzeće, objekt, serversku sobu ili računalo opasnostima od neovlaštenog pristupa i mogućih nadolazećih posljedica. No, zašto bi se korisnici trebali odlučiti na nadogradnju? Jedan od najvažnijih poticaja za nadogradnju zastarjelih sustava kontrole pristupa je potreba za višom razinom zaštite privatnosti.

Zaštita privatnosti

Ovo može biti posljedica zahtjeva kupca za visokom razinom sigurnosti ili usvajanje novih sigurnosnih standarda. Motivacija ostaje ista: podaci ili sam objekt mogu biti izloženi nekoj vrsti prijetnje ili riziku i potrebna im je dodatna zaštita. Zastarjela tehnologija više ne može odgovoriti na suvremene izazove u domeni kontrole pristupa i integraciji s drugim sustavima. U izvještaju HUB-a,Kontrola pristupa 2016: Zastarjela infrastruktura i poticaj za nadogradnju”, 44% ispitanika je navelo da planiraju nadograditi svoja rješenja za kontrolu pristupa. Ovo je važan pokazatelj da su krajnji korisnici svjesni da rizici koji ugrožavaju njihove organizacije kontinuirano evoluiraju i da u tome bitnu ulogu igra potreba za zaštitom imovine i podataka. Za 92% korisnika narušavanje sigurnosti zbog nedostataka postojećeg sustava kontrole pristupa predstavlja razlog zbog kojeg bi razmotrili njegovu zamjenu, ali ne nužno i preventivno.

Na nekoj lokaciji u svakom trenutku, osim redovnih zaposlenika, možete zateći osobe i grupe koje imaju pristup različitim zonama u određenim vremenskim intervalima. To mogu biti posjetioci, radnici na održavanju ili izvođači radova. Prema izvještaju, 75% ispitanika je navelo da u njihov prostor redovno dolaze osobe iz navedenih kategorija. Rješenja za integrirano upravljanje posjetama u modernim sustavima za kontrolu pristupa značajno unapređuju distribuciju i korištenje privremenih akreditiva, štiteći i različite zone unutar prostora od neovlaštenog pristupa. Dok rješenja za modernu kontrolu pristupa sigurnosnim službama i upraviteljima zgrada olakšavaju praćenje ljudi koji pristupaju određenim zonama na terenu.

Pogodnosti za korisnike

Kontinuirani razvoj potrošačke tehnologije zahvatio je i poslovni svijet putem uređaja koji se danas koriste ne samo za posao nego i u našim privatnim životima. Sustav po kojem zaposlenici na posao donose vlastite uređaje u vidu mobilnih telefona ili nosivih uređaja danas je svakodnevnica u poslovnom okruženju. Organizacije mogu svakodnevno koristiti sve napredniju i sigurniju tehnologiju koju zaposlenici imaju kod sebe. Umjesto više kartica ili privjesaka koji se lako izgube, korisnici sada mogu koristiti pametne telefone ili napredne uređaje kao sredstava za sigurnu kontrolu pristupa. Mobilna kontrola pristupa sve je zastupljenija na tržištu, a njene prednosti su brojne. Razumijevanje potreba korisnika objekata je važan korak prije prelaska na nadogradnju sustava kontrole pristupa. U izvještaju se navodi da 43% ispitanika želi sustav kontrole pristupa koji se lako koristi, dok 2% njih ima potrebu za višim razinama kontrole pristupa. Dodatni sigurnosni elementi zasigurno su važna funkcija koja se može lako implementirati zahvaljujući modernim tehnologijama.

Jedna od najvećih prepreka nadogradnji poslovnog sustava kontrole pristupa je percepcija da će ona dovesti do ometanja svakodnevnih aktivnosti. Zato je 69% ispitanika u izvještaju navelo kako smatra da će prelazak na novi sustav kontrole pristupa ometati njihovo svakodnevno poslovanje, dok 55% njih navodi cijenu kao glavni razlog zbog kojeg oklijevaju u vezi s nadogradnjom. U većini slučajeva nadogradnja se može obaviti bez mnogo buke i iskorištavajući većinu postojećeg hardvera za kontrolu pristupa.

Fleksibilnost

Novo rješenje za kontrolu pristupa mora biti fleksibilno kako ga korisnici ne bi percipirali kao tek jedan od „skupih načina otvaranja vrata“. Open Supervised Device Protokol (OSDP) za sigurnu komunikaciju sa perifernim uređajima sustava kontrole pristupa sve je  zastupljeniji, što omogućava standardizaciju, fleksibilnost i slobodu izbora. Dodatni sigurnosni sustavi poput upravljanja tiskanjem podrazumijevaju i izdavanje kartica za korisnike. Ovo je odlična prilika da organizacije objedine kontrolu pristupa na jedinstven medij kao što su nosivi beskontaktni uređaji ili mobilni telefoni koji objedinjuju kontrolu pristupa i druge funkcije. Korištenje moderne tehnologije u vidu mobilnih i nosivih uređaja omogućava korisnicima da pojednostave upotrebu svojih uređaja za kontrolu pristupa, odnosno da imaju jedan uređaj s jedinstvenim akreditivom koji omogućava pristup različitim zonama u skladu s potrebama. Skoro četvrtina ispitanika iz izvještaja izrazila je želju za upravljanjem većim brojem akreditiva pomoću jednog uređaja. Zahvaljujući rješenjima za mobilni pristup, više akreditiva se može konfigurirati i pohraniti na jedinstvenom uređaju, što organizacijama olakšava aktivnosti na planu pružanja podrške i omogućava kvalitetniju zaštitu privatnosti.

Iako je jasno da postoji nekoliko prepreka daljnjem širenju sofisticiranih sustava kontrole pristupa, organizacije se sve više fokusiraju na zaštitu svoje imovine jer ona predstavlja podršku sigurnosti i njihovoj IT infrastrukturi. Usprkos tehnološkom napretku, korisnici su i danas zadovoljni s karticama i privjescima, iako oni ne nude sofisticiranu zaštitu i enkripciju u usporedbi s rješenjima za mobilnu kontrolu pristupa. Prelazak na naprednije sustave vjerovatno će inicirati sami korisnici sustava, a ne oni na rukovodećim pozicijama. Postojeća rješenja za kontrolu pristupa se lako nadograđuju, uz minimalno ometanje svakodnevnih aktivnosti i ekonomičnu instalaciju. Upravitelji zgrada i sigurnosne službe se moraju zapitati je li skuplje zamijeniti zastarjeli sustav ili naknadno sanirati posljedice mogućih incidenata. Više o kontroli pristupa čitajte na našoj stranici >>>

SHARE
Slobodan has more than 15 years of experience in access control and time and attendance area. His expertise in presales are what makes him a valuable player in our company.