Inventura ili upravljanje osnovnim sredstvima?

Dugi niz godina nadograđujemo naš programski alat za inventuru osnovnih sredstava. S vremenom se pokazalo da to nije dovoljno te smo izašli u susret potrebama naših korisnika te stvorili alat za cjelogodišnje upravljanje inventarom.

Iskustvo koje smo stekli suradnjom s različitim gospodarskim subjektima pokazuje nam da idemo u pravom smjeru te na taj način podižemo kvalitetu poslovanja poduzeća. Inventura više nije dovoljna te su mnoga poduzeća podigla razinu poslovanja uvodeći sustav Frontman Assets kako bi minimizirala troškove izgubljene i pokvarene opreme, troškove nabave nove opreme te u konačnici ubrzala obavezni zakonski dio o popisivanju inventara jednom godišnje.

Osim kvalitetnog sustava bitno je osigurati i ostale preduvjete za uspješno praćenje inventara. To najčešće radimo s bar-kodovima. Bar-kodovi su jednostavni grafički prikaz podataka ili brojeva koji su povezani s oznakom inventara u sustavu. Za osnovna sredstva koristimo najčešće bar kod 39 ili bar kod 128. Kako bi na što lakši način popratili sav inventar s bar kod oznakama koristimo android/windows ručne terminale s bar kod skenerom koji maksimalno automatiziraju proces praćenja.

Koje su najbitnije značajke sustava za upravljanje osnovnim sredstvima?

Mobilnost

Frontman Assets omogućava periodične inventure osnovnih sredstava putem ručnih /prijenosnih računala. Sustav omogućava automatski unos barkod/RFID oznake osnovnog sredstva (ovisno o mogućnostima mobilnog uređaja), te ažuriranje stanja osnovnih sredstava na samom terenu.

  • inventure na terenu putem ručnih računala,
  • ažuriranje stanja osnovnih sredstava na terenu,
  • zahtjevi za otpis,
  • zahtjev za održavanje,
  • zahtjev za premještanjem.

Evidencija

Za svako osnovno sredstvo sustav omogućava uvid u povijest svih promjena stanja (zaprimanje, premještaji, korisnici, servisi.) te analizu troška održavanja i servisa za svako osnovno sredstvo. Sustav također omogućava arhiviranje sve dokumentacije vezane uz svako sredstvo (nabavni dokumenti, servisni računi).

  • detaljna evidencija podataka o osnovnom sredstvu,
  • dokumentacija, održavanja, promjene djelatnika, lokacije, mjesto troška.

Izvještaji

Korisnici sustava, bilo operateri ili uprava mogu u svakom trenutku napraviti tiskano izvješće o stanju svih osnovnih sredstava za svaku lokaciju, troškove održavanja za svako osnovno sredstvo ili npr, za sve premještaje ili stanje.

  • dizajner izvještaja za lakšu prilagodbu ili izradu novih izvještaja

Centralna baza podataka

Pohrana podataka na jednome mjestu radi povećane sigurnosti i dostupnosti podataka.

Sigurnost

Definiranje prava korisnika po ulogama unutar poduzeća (administrator, inventurna komisija, uprava, itd.).

Prilagodbe

Prilagodba korisničkog sučelja prema potrebama korisnika i jednostavno definiranje validacije podataka.

Korisnici sustava Frontman Assets na jednostavan način mogu u svakom trenutku doći do detaljnih podataka o osnovnom sredstvu, njegovom stanju i lokaciji te dobiti izvještaj o svim ključnim informacijama o osnovnim sredstvima za koje su zaduženi.

Za više informacija o prednostima korištenja sustava za upravljanje osnovnim sredstvima kontaktirajte nas.

SHARE
Nikola Dujmešić is a presales consultant. His field of expertise is supply chain management. He has a Logistics Faculty degree which enables him to understand the market from the customer point of view.