Radno vrijeme i kontrola pristupa

Terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Šta to nudi naš ugovor o održavanju?

Održavanje Time&Space sistema je opcionalno i preporučeno, a dijeli se na osnovno (samo softver) i prošireno (softver i hardver). Održavanje Time&Space-a može vršiti isključivo...

Glavni federalni inspektor rada dolazi na T&S Meeting

Evidencija radnog vremena, pored veoma važnog aspekta upravljanja ljudskim resursima i optimizacije resursa, sa sobom nosi i zakonski, pravni, aspekt. Zakon o radu propisuje...

Glavni federalni inspektor rada dolazi na T&S Meeting

Evidencija radnog vremena, pored veoma važnog aspekta upravljanja ljudskim resursima i optimizacije resursa, sa sobom nosi i zakonski, pravni, aspekt. Zakon o radu propisuje...

Špica predstavlja studiju slučaja Luka Koper na Adria Security Summitu!

Na ovogodišnjem Adria Security Summitu koji se održava od 12. do 14. rujna u Ljubljani i ove godine Špica će biti zlatni sponzor!Na štandu ćemo prezentirati...

Evidencija radnog vremena u malim poduzećima

U manjim je poduzećima teško opravdati velike investicije u velika rješenja, kao što je primjerice sustav za evidenciju radnog vremena. Osobito sada kada su dostupna online...

Održan webinar na temu pripreme podataka za obračun plaća!

Održali smo regionalni webinar na temu pripreme podataka za automatski obračun plaća!  Na webinaru smo govorili T&S modulu PIF (Payroll Integration Framework). Fokus je bio...

Još uvijek se opirete tehnologiji?

Zamislite svijet u kojem bi se stvari u firmi odvijale na sljedeći način:Ekipa u Ljudskim resursima/kadrovskoj ne svodi osmice i šihtarice, ne vodi ručno...

Evidencija radnog vremena prilagođena školama

Školski sistem se s jedne strane suočava sa strogim zakonskim regulativama, a s druge strane potrebno je osigurati mogućnost kreativnog i opuštenog rada stručnog...

Najava odsutnosti

Nezavisno od toga koliko preduzeće pažljivo organizuje i raspoređuje svoje zaposlenike, vanredne situacije i odsutnosti nemoguće je izbjeći. Odsutnosti su izuzeci u odnosu na...

Novosti na području kontrole pristupa

Svake godine ŠPICA prati važne trendove koji će utjecati na industriju kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. U 2018 očekujemo snažniji razvoj mobilne i inteligentne...