Šta to nudi naš ugovor o održavanju?

Održavanje Time&Space sistema je opcionalno i preporučeno, a dijeli se na osnovno (samo softver) i prošireno (softver i hardver). Održavanje Time&Space-a može vršiti isključivo ovlašteno lice Špica Systems d.o.o., odnosno Špica Group.

Time&Space efikasno je rješenje za evidenciju radnog vremena. Omogućava vam da definirate različite rasporede i pravila za kontrolu radnog vremena te pregled nad utrošenim vremenom i troškovima projekata. Tačan izračun podataka u realnom vremenu može se koristiti za inteligentnu analizu efikasnog korištenja radnog vremena. Podaci se mogu prenijeti na druge sisteme za obračun plata ili kadrovsku evidenciju.

Špica je vodeći lider na tržištu u ovom segmentu, te sa preko 30 godina iskustva na razvoju ovih sistema svojim korisnicima pruža različite mogućnosti i rješenja. Iako kontinuirano radimo na unaprijeđenju sistema, da biste bili obezbjeđeni u slučaju poteškoća pri korištenju samog sistema, u bilo kojem momentu možete imati našu punu podršku. Ovo je razlog zbog kojega našim korisnicima nudimo mogućnost korištenja Ugovora o održavanju, kao dodatne pogodnosti koja osigurava čitav niz prednosti.

Koje su to prednosti Ugovora o održavanju?

Ugovor o održavanju Time&Space sistema pruža brojne pogodnosti za korisnike neke od njih ćemo detaljnije objasniti u nastavku.

Prednosti Ugovora o održavanju Time&Space sistema

Prioritet u rješavanju poteškoća u radu

Brza intervencija u slučaju poteškoća pri radu sistema, od velike je važnosti. Korisnici koji imaju Ugovor o održavanju imaju prednost pri pružanju usluga tehničke podrške. Vrijeme odziva na zahtjev za podršku u roku od 24 sata ili prvi naredni radni dan.

Besplatni preventivni pregled

Besplatni preventivni pregledi imaju zadatak spriječiti moguće probleme korištenja sistema na način da se na vrijeme otkriju nedostaci koji naknadno mogu prouzrokovati zastoj i probleme rada Time&Space sistema. Ugovorom o održavanju stranka stječe pravo na besplatni preventivni pregled jednom godišnje od straene Špica ekipe.

Besplatna tehnička podrška

Besplatna telefonska, e-mail i remote podrška. Većina tehničkih problema, zahvaljujući razvoju tehnologije, može se riješiti udaljenim spajanjem na sistem korisnika, bez potrebe fizizičke prisutnosti. Osim toga, naši stručnjaci vrlo rado će pomoći i savjetima kako što bolje i kvalitetnije iskoristiti sve značajke Time&Space sistema i otkloniti moguće teškoće pri korištenju istog.

Besplatne licence za najnovije verzije softvera Time&Space sistema

Besplatne licence za najnovije verzije softvera Time&Space-a. Naši programeri kontinuirano rade na poboljšanju Time&Space sistema kako bi se omogućile bolje funkcionalnosti samog sistema te otklonili eventualni postojeći nedostaci.

Produžena garancija na opremu vlastite proizvodnje

Određeni kvarovi opreme uvijek su mogući. U takvim slučajevima, velika prednost Ugovora o održavanju je to što donosi produženje jamstva na opremu vlastite proizvodnje čak i do pet godina. Obezbijeđeni rezervni dijelovi.

U današnje vrijeme modernih tehnologija, vrlo važno je osigurati kontinuiranu podršku kako se ne bi dogodilo da poslovni procesi zastanu zbog tehničkih poteškoća. Održavanje je u tom smislu vrlo bitno i omogućuje veću sigurnost kod korištenja sistema.

Još uvijek nemate Ugovor o održavanju? Svakako nas kontaktirajte za više informacija!