Registriranje radnog vremena putem interneta

Svako suvremeno rješenje za evidenciju radnog vremena nudi više mogućnosti registracije:

  • sa karticama na terminalima
  • preko biometriskih čitača poput čitanja otiska prsta
  • preko mobilnih telefona
  • sa karticama preko Android uređaja (što dobro dođe ako na lokaciji nemamo interneta i struje).
  • i preko interneta, o čemu je riječ u ovome blogu.

Za bržu predstavu, možete pogledati video ili čitati dalje:

Video web dog

U situacijama kada neku lokaciju koristi manji broj zaposlenika, adekvatno je zbog finansijske učinkovitosti koristiti internet za registriraciju radnog vremena.

Kako se prijavimo na posao preko interenta u rješenju Time & Space?

Otvorimo browser (Interne Explorer, Chrome,…) i otvorimo stranicu za prijavljivanje (link nam pošalje naš administrator):

web TS login

Nakon toga, odaberemo koji od događaja želimo registrovati. Događaje definira administrator evidencije radnog vremena, ali najčešće su to:

  • dolazak na posao,
  • odlazak s posla,
  • pauza za ručak,
  • službeni put,
  • privatni izlazak.

webTSdogađaji

Za demonstraciju smo koristili englesku verziju Time&Space-a. Time&Space je inače preveden u 15 jezika, uključujući Bosanski, Slovenski, Hrvatski, Srpski i Makedonski.

Za više informacija o rješenju Time&Space, svakako provjerite ponudu na našoj web stranici: www.spica.ba.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.