Registracija radnog vremena putem interneta

Svako savremeno rješenje za evidenciju radnog vremena nudi razne mogućnosti registracije:

  • s karticama na terminalima,
  • putem biometrijskih čitača poput čitanja otiska prsta,
  • preko mobilnih telefona,
  • s karticama preko Android uređaja (što dobro dođe ako na lokaciji nemamo internet i struju),
  • i preko interneta, o čemu je riječ u ovom blogu.

Ako ste vizuelni tip pogledajte video dole, ako niste čitajte dalje:

Video web dog

U situacijama kada neku lokaciju koristi manji broj zaposlenih, zbog finansijske efikasnosti, adekvatno je da se za registraciju radnog vremena koristi internet.

Kako se prijavljujemo na posao preko interneta u Time & Space rješenju?

Otvorimo browser (Interne Explorer, Chrome,…) i otvorimo stranicu za prijavljivanje (link nam pošalje naš administrator):

web TS login

Nakon toga, izaberemo koji događaj želimo registrovati. Događaje definiše administrator evidencije radnog vremena, ali najčešće su to:

  • dolazak na posao,
  • odlazak s posla,
  • pauza za ručak,
  • službeni put,
  • privatni izlazak.

webTSdogađaji

Za demonstraciju koristili smo englesku verziju Time&Space-a. Time&Space preveden je na 15 jezika, uključujući Hrvatski, Srpski, Bosanski, Slovenački i Makedonski.

Za više informacija o rješenju Time&Space, svakako proverite ponudu na našoj web stranici: www.spica.ba

SHARE