Prednosti i mane WMS-a u Cloud-u

Tehnologije cloud servisa su najaktuelnije inovacije koje svakodnevno mjenjaju sisteme lanca snadbijevanja i skladišnog poslovanja. Princip koji je baziran na SaaS (softver kao usluga) platformi omogućava korisnicima da dosegnu nivo korporacijskog softvera (ERP) za samo djelić troška razvoja i održavanja in-house sistema. Jedna od potencijalnih aplikacija baziranih na cloud tehnologiji jeste korištenje WMS sistema u cloud-u. Kao mnogi cloud bazirani servisi, tako i WMS u cloud-u, dolazi sa svojim prednostima ali i manama. Šefovi skladišta moraju razumjeti da predstave pogodnosti korištenja takvog sistema kako bi bili mogli ispravno odlučiti u svrhu boljeg održavanja skladišta.

Prednosti korištenja WMS-a u cloud-u

Prema istraživanjima prednosti korištenja WMS-a u cloud-u su mnogobrojne i beskonačne, a shvatanje istih, znači preispitivanje svega što znate o tradicionalnom korištenju i funkcijama WMS-a. Neke od tih prednosti su sljedeće:

  • Out-of-the-box” funkcionalnosti, kao takve, koje su ponuđenje kroz “HighJump” (WMS i SCM sistem integrisan u ERP sistem), nude agilnost upravljanja dolazećeg i odlazećeg tereta, a tako i korištenje inovativnih strategija za upravljanjem teretom, kao što je “cross docking”.
  • Aktivno upravljanje zalihama, u takvom pristupu, šefu skladišta, otvara mnoge pogodnosti kao što su, neposredni uvid u zalihe, njihovo lociranje, te smanjenje neefikasnosti u procesima komisioniranja i pakovanja.
  • Optimizacija opterećenja pošiljski, otpreme robe i upravljanja povratnom logistikom.
  • Kompatibilnost sa drugim SCM sistemima, kao što su, YMS (sistem za upravljenje voznog dvorišta), TMS (sistem za upravljanje transporta, sistem za optimizaciju skladišnih prostora i pozicija, sistem za biznis analitiku i mnogi drugi.
  • Neprekidna napredna podrška korisnicima.
  • Mogućnost pristupa sistemu sa bilo koje lokacije koja ima internet vezu kroz web bazirane portale.
  • Eliminacija rizika povezanih sa cyber sigurnošću unutar internog sistem, jer je teret sigurnosnih mjera na provideru SaaS-a.

Gotovo je nemoguće navesti sve prednosti korištenja WMS-a u cloud-u, ali je evidentno da menadžeri skladišnog poslovanja moraju razmišljati u pravcu inovativnih rješenja kao što je WMS u cloud-u za sva trenutna i buduća unaprijeđenja njihovog sistema. Sve više i više kompanija počinje da koristi prednosti modela plaćanja i pretplate na SaaS platforme, što direktno postavlja cloud bazirani WMS sistem kao jedan od osnova za relevantnost i konkurentnost u modernom svijetu upravljanja lanca snadbijevanja.

Mane WMS-a u cloudu

Postoje mnoge nepogodnosti korištenja WMS-a u cloudu, između ostalog, kao najevidentnije, ističu se, loše vrijeme odziva sistema, nedostatak pristupa IT resursima, ograničene funkcionalnosti, te loša kompatibilnost sa postojećim WMS sistemima. Jedan od primarnih uzroka tome, jeste da su, glavni WMS igrači nastavili sa razvojem i upravljenjem svojih WMS platformi na tradicionalnim principima (“terminal-based set”). Uprkos tome, fenomenalna ekspanzija tržišta cloud servisa tjera sve više i više proizvođača softvera da obrate pažnju na svoje cloud strategije, pa je tako potražnja za SaaS WMS sistemom u iznenađujućem porastu.

Bitno je prepoznati kako će cloud servis utjecati na vašu organizaciju

Iako je pritisak za napredak veliki, pored direktnih unaprijeđenja ili nedostataka, tu je i niz okolnosti koje vam mogu predstavljati prepreke kod prelaska na WMS sistem u cloud-u. Vaši dionačari mogu iskazati nezadovoljstvo zbog prepuštanja bitnih informacija provideru cloud servisa, a određeni stepen rizika povezan sa cyber sigurnošću i cyber napadima če uvijek biti prisutan. Pored svega toga, ovakav pristup kod vašeg skladišnog poslovanja je od velike vrijednosti, te je pravi odabir platforme ključan kako bi vaš biznis uživao prednosti ovog modernog principa, a izbjegao mane i rizike.

 

Autor: Mahir Kulić

E-mail: mahir.kulic@spica.com

SHARE