Planirate uvoditi WMS? Sastavili smo listu koja će vam pomoći pri postavljanju (dio 1)

1. Analizirajte svoje poslovanje i poslovne procese, kako bi dobili viziju idealnog rješenja

Svaka kompanija i skladište imaju svoje posebnosti i razlike. Prioriteti mogu biti različiti, od potrebe za ubrzavanjem obrade naloga, do točnosti pripreme, praćenje atributa robe, integracija sa ERP sistemom, upravljanje povratom…

Zbog takvih posebnosti, teško je naći rješenje one-size-fits-all, koje će pokriti sve potrebe na isti način. Neko rješenje može pokriti većinu vaših potreba, neki samo dio, a neki sve. Naravno, pri izboru moramo biti pozori i na visinu investicije, koja će donijeti pravi ROI. Npr. VOICE tehnologija može dodatno ubrzati vaše procese, ali visina investicije nemože opravdati ubrzanje, a opseg poslovanja trenutno nije dovoljan da opravda investiciju.

Zato je potrebno da točno definiramo sve potrebe (sve što bi htjeli imati, sve što moramo imati, i sve što bi bilo dobro imati u budućnosti), te usporedite listu sa mogućnostima WMS rješenja.

2. Odabir pravog partnera mora biti prioritet na vašoj listi

Kompanije često same pokušaju odraditi ovaj dio same, i tek kasnije odlučuju sa kime žele odraditi WMS. Naša iskustva su pokazala da je ovaj dio jedna od važnijih aktivnosti pri uvođenju WMS rješenja, te smo zato u svoju ponudu dodali neobvezujuću WMS analizu. Kasniji odabir partnera smanjuje mogućnost da se na pravi način postave očekivanja i mogućnosti. Naše iskustvo i znanja mogu vam pomoći da na dugi rok ostvarite najbolji rezultat uvođenja rješenja za upravljanje skladištem. Pravi partner će vam pomoći da u ranoj fazi postavite realne zahtjeve, koji su u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

3. Dobro planiranje smanjuje potrebu po dodatnim razvojem funkcionalnosti

Dobar partner nije samo netko tko će dati savjet, dobar partner će vam pomoći da realno sagledate sve svoje posebnosti u poslovanju, te vam savjetovati koje procese treba prilagoditi i koje funkcionalnosti WMSa će donijeti najbolje rezultate, a koje bi bilo dobro imati (nice to have). Ako želite ovaj dio odraditi sami, pripremili smo par pitanja koje će vam pomoći pri odabiru funkcionalnosti (svaka funkcionalnost znači dodatni trošak) koje su vam zaista potrebne:

 • da li tražena funkcionalnost daje željeni rezultat (povećanje učinkovitosti, ubrzanje rada, manji broj grešaka), i opravdava trošak?
 • ako WMS rješenje nema traženu funkcionalnost, potreban je dodatni razvoj, da li WMS može raditi i bez nje?
 • da li je tražena funkcionalnost točno to što želite, ili su potrebne dodatne dorade i razvoj kroz vrijeme?

4. Postavite detaljan plan implementacije

Cilj ove aktivnosti je definiranje plana, koji uključuje korake potrebne za uspješnu implementaciju rješenja. Plan opisuje sve ključne korake od početka planiranja, do puštanja u rad, održavanja i puštanja u rad:

 • odredite sve ključne sudionike projekta
 • pripremite analizu, točno definirajte i dokumentirajte rješenje
 • identificirajte potrebe i mogućnosti
 • jasno definirajte konfiguraciju sistema
 • koristite kombinaciju auto-manualnih testiranja
 • dobro planirajte go-live
 • ponovno testirajte sve promjene na sistemu
 • pripremite plan treninga
 • pripremite plan za pregled i sistema i analizu potrebe za dodatnim funkcionalnostima
Želite drugi dio naše liste? Ispunite formular ispod i poslati ćemo vam drugi dio.

SHARE