Optimizirajte vaš WMS: Da li su vaši WMS sistem i SCM spremni za vrhunsko poslovanje?

Tehnologije i softver za upravljanjem lanca snadbjevanja (SCM) su postale ključne komponente uspješnih skladišnih poslovanja. Kroz sistem za upravljanjem skladištem (WMS) kompanija ima pristup informacijama u realnom vremenu vezanih za lokaciju i kretanje proizvoda te skladištenja istog, ali optimizacija vašeg WMS-a u cilju smanjenja troškova i poboljšanja protoka proizvoda nije lagan zadatak.

Kako bi se osigurali da su vaši SCM i WMS sistemi podešeni za vrhunsko poslovanje, pogledajmo sljedeće prijedloge:

  1. Optimizacija WMS-a koristeći proaktivne procese

Skladištenje i priprema robe bi trebali biti procesi koji se izvršavaju u pozadini. Jako je bitno da su vaše operacije fokusirane na detalje kako bi izbjegli da primjena principa “cutting corners” nebi rezultirao sa negativnim posljedicama po vaše klijente.

2. Proizvodi koji se najbrže kreću bi trebali biti pristupačni

Tim koji priprema robu, a tako i potrošači za koje se roba priprema bi trebali imati veoma brz i lagan pristup proizvodima koji se najbrže kreću u cilju smanjena šansi za nastanak zakrčenja i smanjenja troškova po svakom nalogu.

3. Skladišne pozicije i prostor moraju biti optimizirane

Optimizacija skladišnog prostora je jedna od ključnih osobina modernog WMS-a, ali taj proces ne smije biti jednokratan i statičan. Optimizacija skladišnih prostora mora biti kontinuiran proces, gdje će se maksimalno iskorištavati vertikalni i horizontalni prostor skladišta bez dodatnih troškova.

4. Ispravno upravljati protokom robe kroz skladište

Kvalitetno organizovano skladište nebi smjelo imati problema sa odgodama u visoko prometnim zonama. Uklonite bilo kakve barijere i prepreke koje bi mogle uzrokovati usporavanje prometa robe u takvim zonama.

5. Budite dobar mentor i nadređeni

Prilikom komunikacije sa vašim uposlenicima neophodno je davati pozitivne povratne informacije i savjete sa postavljanjem fokusa na timski rad.

6. Pratite rad i performans vaših uposlenika i savjetujte ih shodno tome

Vaši savjeti i povratne informacije koje dajete vašem timu se trebaju krojiti prema njihovom performansu, što zahtjeva detaljno praćenje rada i performansa vaših uposlenika. Ukoliko dođe do problema, dodatno usmjerenje i trening su poželjni.

7. Pratite rad sistema

Korisite razne metrike koje prate rad i performans sistema koji uključuje preciznost sistema narudžbi, usmjerenja i označavanja, kao i pravovremenost preuzimanja i slanja narudžbi te produktivnost.

8. Bazirajte organiziranje skladišta na stvarnim aktivnostima

Organiziranje skladišta mora biti bazirano na stvarnim aktivnostima za dizajn i upravljanje vašeg WMS-a. Takav pristup će spriječiti gubitak veze između očekivanih i stvarnih aktivnosti.

9. Očekujte neočekivano

Problemi su neizbježni čak i kod optimiziranih WMS sistema. Kako bi što bolje reagovali kod takvih situacija, vaš sistem i tim moraju biti pripremljeni na pravovremeno popravljanje situacije i svih problema prije nego oni i nastanu.

10. Osigurajte integritet podataka

Podaci u vašem sistemu moraju biti precizni i moraju oslikavati realnu sliku vaših aktivnosti i procesa.

11. Automatizujte sistem gdje god je to moguće

Automatizacija pojednostavljuje zapremu podataka, povećava preciznost i podiže mogućnosti nadogradnje sistema.

12. Koristite automatizovani sistem testiranja i dokumentacije povratka investicije

Sistem testiranja je neophodan za generisanje dokumentacije i ocjenjivanja povratka investicije za vaš WMS i SCM. Automatizacija sistema testiranja doprinosi ciklusu istog jer podiže brzinu i preciznost rezultata.

13. Iskoristite prednosti analitike

Korištenje analitike kod prikupljanja podataka će vam pomoći pri kreiranju uvida za potrebne aktivnosti za vaše uposlenike i sistem.

14. Iskrenost kod procjene ukupnih troškova vlasništva je jako bitna

U procesor procjene ukupnih troškova vlasništva neophodno je pristupiti realno i obratiti pažnju na sve povezane rizike i izgubljenje prilike. To će vam omogućiti da prepoznate prave troškove i vrijednost vašeg WMS-a.

Iskoristite i primjenite ove savjete kako bi poboljšali vaše poslovanje još danas
Tehnologija i procesi, kao i svi ljudski resursi koji su uključeni u sve aktivnosti vašeg poslovanja, imaju potencijal da podignu nivo vašeg sistema na veći nivo. Međutim, određeni faktori, kao što su loša implementacija tehnologija, slabo vođenje biznisa, te nizak nivo integriteta podataka, će umanjiti vašu profitabilnost i uzrokovat će vam probleme u vašem skladištu.

Ukoliko se budete pridržavali ovih 14 savjeta, bićete u mogućnosti da pojednostavite vaše operacije te iskoristite sve vrijednosti i pogodnosti vašeg SCM-a i WMS-a.

Autor: Mahir Kulić

E-mail: mahir.kulic@spica.com

SHARE