Kako reinstalirati Operativni Sistem koristeći SD karticu ? CE/WM i Android

Za Windows CE uređaje ćete raditi sljedeću proceduru:

 • Downloadujte odgovarajući OS paket(.zip fajl) sa Support stranice na računar
 • Unzipujete fajl u folder, nakon što ste unzipovali, vidjet ćete OSUpdate folder koji sadrži sve potrebne dokumente za reinstalaciju OS-a.
 • Ubacite SD karticu u računar i kopirajte čitav OSUpdate folder (uključujući sam folder) sa računara na put od SD kartice. (\sdcard\OSUpdate\)
 • Ubacite SD karticu u sam uređaj (lokacija gdje se SD kartica ubacuje ovisi od uređaja do uređaja)
 • Kako bismo izvršili proceduru potrebno je da baterija uređaja bude napunjenja ili da povežemo uređaj kredlom.
 • Za pokretanje procesa, otiđite na uređaju (desktop -> mydevice -> sdcard -> OSUpdate
 • Folderi ) odaberite kraticu unutar ovog foldera čije ime završava sa “ _SD”
  (i.e., 92N0c70Ben_SD)
 • Odabirom ove ikone će se pokrenuti OSUPdate proces i kada bude završen, uređaj će se rebootati.

Za Windows WM uređaje ćete raditi sljedeću proceduru:

 • Downloadujte odgovarajući OS paket (zip fajl ) sa Support stranice na računar
 • Unzipujte fajl u folder, nakon što ste unzipovali, vidjet ćete pojedinačne fajlove OSUpdate potrebne za reinstalaciju OS.
 • Ubacite SD karticu u računar i kopirajte sve pojedinačne OSUpdate fajlove sa računara u root SD kartice. (\sdcard\) NOTE: fajlovi moraju biti podešeni tako da idu u root direktorij. ne u folder. (i.e., \sdcard\ StartUpdLdr.exe)
 • Ubacite SD karticu u uređaj (lokacija gdje SD kartica se ubacuje u uređaj ovisi o samom uređaju)
 • Za pokretanje procesa, uređaj mora imati napunjenu bateriju ili biti povezan na kredl.
 • Pokretanje procesa se može učiniti na dva načina (oba načina će raditi)
 • Otiđite na uređaj (desktop -> mydevice -> sdcard) i odaberite StartUpdLdr.exe za pokretanje samog procesa.
 • Napravite Cold Boot (Izvršavanje Cold Boota ovisi od uređaja do uređaja) i dok se boota držite pitisnut sken okidač sve dok sistem ne započne sa radom.
 • Kada je OSUPdate proces završen, uređaj će se rebootati.

Za Android uređaje ćete raditi sljedeću proceduru:

 • Downloadujte odgovarajući OS paket (zip fajl) sa Support stranice na računar
 • Ubacite SD karticu u računar i kopirajte zip fajl sa računara na root SD kartice (\sdcard\).
 • Ubacite SD karticu u uređaj (lokacija za ubacivanje SD kartice ovisi od samog uređaja)
 • Za pokretanje procesa, prebacite uređaj u Recovery Mode (koraci za ubacivanje u recoverj modu ovise od uređaja, provjerite manual)
 • Koristite navigacijska dugmad za odabir instalacije sa kartice
 • Koristite navigacijsko dugme za odabir zip fajla za pokretanje instalacije

Za više informacija obratite se na:

Kenan.Husic@spica.com

+387 62 105 824, + 387 33 765 285